Ana Sayfa / Genel Bilgiler / Yanma Nedir

Yanma Nedir

Yanma Nedir

Yanma Nedir? Yanma Ne Demek? Yanma Nedir Kısaca? Yanma Ne Demektir? Yanma Hakkında Bilgi?

yanma Nedir, maddeleri yakabilmek yanma olayını meydana getirebilmek için çoklukla önceden bir miktar ısının dışardan verilmesi gereklidir yanma, başladıktan sonra meydana gelecek ısı, yanmayı devam ettirmeğe yeteceğinden artık dışardan ısı vermeğe lüzum kalmaz.iki madde arasında ısı çıkması ile meydana gelen olaya verilen isim havada da saf oksijen içerisinde olan yanmalar, oksitlenmeyi meydana getirir.

Yanma olayı dört şekilde meydana gelir. Yavaş Yanma : Yanan maddede alev, ısı, ışık ve korlaşmanın görülmemesi ile oluşan yanmaya denir. Yanıcı maddenin buhar ve gaz çıkarmama halidir.( metallerin yanması) Hızlı Yanma : Yanan maddede alev, ısı, ışık ve korlaşmanın görülmesidir. Patlama ve Patlama Şeklinde Yanma : Yanan maddenin parlama ve patlama ile yanmasıdır. ( petrol ürünleri parlama, barut ise patlama ile yanar) Kendi Kendine Yanma : Yavaş yanmanın hızlı yanmaya dönüşmesidir.

1: Sınıfı Yangınlar katı madde yangınlarıdır.Bunlar odun kömür gibi maddelerdir. Soğutma ve yanıcı maddenin uzaklaştırılması ile söndürülebilir.

2: Sınıfı Yangınlar Yanabilen sıvılar bu sınıfa girer. benzin ve yağ gibi yanabilen sıvılardır. Soğutma (sis halinde su) ve boğma (Karbondioksit, köpük ve kuru kimyevi toz) ile söndürülebilir.

3: Sınıfı Yangınlar Likit petrol gazı, hava gazı, hidrojen gibi yanabilen çeşitli gazların yanması ile oluşan yangınlardır. Kuru kimyevi toz, halon 1301 ve halon 1211 kullanarak söndürülebilir. Elektrikli makine ve hassas cihazların yangınları da bu sınıfa dahil edilebilir. elektrik donanımlarının yanmasıyla oluşan yangınlar ayrı bir sınıf içinde değerlendirilmeyip C sınıfı yangınlar başlığı altında incelenebilir. Elektrik akımı kesilerek müdahale edilmeli ve karbondioksit gazı kullanılmalıdır.

4: Sınıfı Yangınlar Yanabilen metallerin ve alaşımların ( magnezyum, Lityum, sodyum, Seryum gibi) yanmasıyla meydana gelen yangınlardır.etkili söndürücüsü olan trimotoksinboroksin bulunmadığı taktirde kum aynı işlemi görür. Kuru kimyevi tozlar bu yangınları söndürmede kullanılırlar.

Yangın Kapnızı Çalarsa

  • 1. Telaşlanmayınız,
  • 2. Bulunduğunuz yerde yangın ihbar düğmesi varsa ona basınız,
  • 3. İtfaiyeye telefon ediniz,
  • 4. Yangın adresini en kısa ve doğru şekilde bildiriniz,
  • 5. Mümkünse yangının cinsini (Bina, benzin, araç vb) bildiriniz,
  • 6. Yangını çevrenizdekilere duyurunuz,
  • 7. İtfaiye gelinceye kadar yangını söndürmek için elde mevcut imkanlardan yararlanınız,
  • 8. Yangının yayılmasını önlemek için kapı ve pencereleri kapatınız,
  • 9. Bunları yaparken kendinizi ve başkalarını tehlikeye atmayınız,
  • 10. Görevlilerden başkasının yangın sahasına girmesine mani olunuz.

Yangın Çeşitleri

1: Sınıfı Yangınlar: Katı madde yangınlarıdır. Soğutma ve yanıcı maddenin uzaklaştırılması ile söndürülebilir.

2: Sınıfı Yangınlar: Yanabilen sıvılar bu sınıfa girer.Soğutma (sis halinde su) ve boğma (Karbondioksit, köpük ve kurur kimyevi toz) ile söndürülebilir.

3: Sınıfı Yangınlar: Likit petrol gazı, hava gazı, hidrojen gibi yanabilen çeşitli gazların yanması ile oluşan yangınlardır.Kuru kimyevi toz, halon, 1301 ve halon 1211 kullanarak söndürülebilir. Elektrikli makine ve hassas cihazların yangınlarını da bu sınıfa dahil edebiliriz.

4: Sınıfı Yangınlar: Yanabilen hafif metallerin ve alaşımların (Magnezyum, Lityum, Sodyum, Seryum gibi) yanmasıyla meydana gelen yangınlardır. Kuru kimyevi tozlar bu yangınları söndürmede kullanılırlar. Elektrik donanımlarının yanmasıyla oluşan yangınları ayrı bir sınıf içinde değerlendirmeyip C sınıfı yangınların içerisinde inceleyebiliriz. Elektrik Akımı kesilerek müdahale edilmeli ve kuru kimyevi toz kullanılmalıdır.

Bilgisizlik

Yangına karşı hangi önlemlerin nasıl alınacağını bilmemek ve bu konuda yeterli eğitimden geçmemek yangının önemli nedenlerindendir. Elektrikli aletlerin doğru kullanımını bilmemek, soba ve kalorifer sistemlerini yanlış yerleştirmek, tavan arasına ve çatıya kolay tutuşabilecek eşyalar koymak yangını davet eder. Yangının oluşumunu önlemek ve oluşan bir yangının söndürülmesini bilmek eğitim ve bilgilenmeden geçer. Bu nedenle yangını önlemeyi öğrenmek kadar yangını söndürmede ilk müdahaleleri de öğrenmek gerekir.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Özellikleri Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …