Türkiyede Tarım Nedir

Türkiyede Tarım Nedir

tarım, insanların toprağı işlemesi topraktan ürün elde etmesi ve hayvancılık yapması faaliyetlerine tarım denir tarımın türkiye ekonomisindeki önemi türkiye nüfusunun yaklaşık yarısı geçimini tarımdan sağlar fabrikaların çoğunluğunun ham maddesi tarımdan sağlanır.en önemli iç ticaret kaynağımız tarımdır ülkemizin ihracatında önemli rol oynar milli gelirin yaklaşık %27si tarımdan sağlanır

tarımda verimi etkileyen faktörler sulama gübreleme tohum ıslağı makineleşme toprak bakımı ilaçlama ve zirai mücadelepazarlamatarımı destekleyen kuruluşlar tarım metodları nadaskuru tarım ekstansifyaygın tarım intansifyoğun ince tarım tarım ürünleri buğday ilk yetişme döneminde ilkbaharda yağış ister. olgunlaşma vehasat döneminde kuraklık gerekir

bu özelliğinden dolayı karadenizkıyılarında tarımıyapılamaz. ayrıca düşük sıcaklılardandolayı doğu anadolu bölgesinin yüksek yerlerinde tarımı yapılamaz. bunların dışında bütün bölgelerimizde tarımıyapılabilir.buğday üretimi iklimdeki karasızlıktan dolayı bazı yıllar artarken, bazı yıllar düşer. üretimin en fazla olduğu bölgemiziç anadolu bölgesidir. il olarak en fazla konya,ankara ve adanadır.

arpa soğuğa ve sıcağa dayanıklıdır. bundan dolayı buğdayınyetişebildiği her yerde yetişir. ayrıca düşük sıcaklıktandolayı buğdayın yetişemediği doğuanadolunun yüksek yerlerinde de tarımı yapılabilir. üretim en fazla iç anadolubölgesinde gerçekleşir.

mısır yetişme döneminde bol su ister. bundan dolayı yurdumuzda sulamaimkanı olan bütün her yerde tarımı yapılabilir. yağ elde edilmeye başlandıktan sonra tarımı akdeniz bölgesinde hızlagelişmiştir. bugün mısır üretimimizin yarısına yakını akdeniz bölgesinden elde edilir adana çevresi başta gelir. üretimde 2.bölge karadeniz bölgesidir buğdayın yerine tarımı yapılmaktadır. bölge halkının temel besin maddesi olduğundanticarette değeri yoktur.

çeltik pirinç çeltik ilk çimlenme döneminde bol su ister. hasat dönemindekuraklık gerekir. yurdumuzun sıcaklık şartları çeltik tarımına elverişlidir. fakat su sorunu vardır. bu sebeple tarımı akarsukenarlarında gelişmiştir. çeltik tarım alanlarında sivrisinek çok geliştiğinden ekim alanları devletin kontrolündedir yerleşimbirimleri çevresinde tarımına müsaade edilmemektedir. üretimde en büyük paya sahip bölgemiz marmara bölgesidir. baştaedirne ilimiz gelmektedir. Ayrıca balıkesir , çanakkale ve bursa çevrelerinde de tarımı yapılır.üretimde ikinci bölge karadeniz bölgesidir. Başta samsun olmak

Üzere, çorum, sinop, kastamonu çevresinde tarımı gelişmiştir.akdeniz bölgesinde silifke ve amik ovaları önemli çeltik ekim alanıdır.üretimimiz yeterli olmadığından ithal etmekteyiz.

Çavdar serin yayla iklimi ister. Yem sanayisinde kullanılır. En fazlatarımı iç anadolu bölgesinde gelişmiştir baklagiller nohut ilk yetişme döneminde yağış ister. Hasat döneminde kuraklıkgerekir. Yurdumuz iklim şartları genelde nohut tarımına elverişlidir. En fazla tarımı iç anadolu bölgesindeyapılmaktadır. Bu bölgemizi akdeniz ve ege bölgeleri takip

etmektedir mercimek kuraklığa dayanıklı olduğu için en fazla tarımı g. doğuanadolu bölgesinde gelişmiştir. mercimek üretimimizin yarıdan fazlası bu bölgeden karşılanır kırmızı mercimek. üretimdeikinci bölgemiz iç anadolu bölgesidiryeşil mercimek.

fasulye yurdumuzda sulama imkanı olan her yerde tarımı yapılabilir.üretimde en büyük paya sahip bölgemiz iç anadoludur sanayi bitkileri tütün

kıraç arazilerde yetişebilir. ilk yetişme döneminde su ister.daha sonra mutlaka kuraklık olmalı. bütün bölgelerimizde tarımı yapılabilir. ancak kaliteli tütün yetiştirilmesi amacıyla ekimalanları devlet tarafından sınırlandırılmıştır. üretimde 1. ege bölgesidir manisa, izmir, aydın, muğla, denizlive uşak çevresi.2. g.doğu anadolu bölgesi 3.karadeniz bölgesidir.

şeker pancarı yurdumuzda tarımı 1925 yılında uşakta başlamıştır ilkfabrika uşakta 1926 yılında kuruldu. bugün fabrikaların kurulduğu her yerde tarımı yapılmaktadır. belirli iklim ve toprakisteği yoktur. sulama imkanı olan her yerde tarımı yapılabilir. üretimde 1. iç anadolu bölgesidir şeker pancarı tarladan söküldükten sonra kısa bir süre sonra işlenmesi gerektiğinden tarımı fabrikalar çevresinde yapılır.ayrıca pancar küspesi hayvan yemi olarak kullanıldığı için buralarda besi hayvancılığı da gelişmiştir kıyı bölgelerimizde tarımı yapılmaz. sebebi buralarda dahafazla gelir getiren ürünlere öncelik verilmesidir.

pamuk alüvyal toprakları sever. ayrıca yüksek sıcaklığa ihtiyaçduyar. yetişme döneminde bol su, hasat döneminde kuraklık gerekir üretimde güneydoğu anadolu bölgesir en fazla ş.urfa çevresi.gap ile birlikte tarımı hızla gelişmektedir ege bölgesi kıyıdaki bütün çöküntü ovalarında, akdeniz bölgesibaşta adana olmak üzere hatay, içel, antalya çevresi, ayrıca marmara bölgesinde balıkesir, bursa ve çanakkale çevresi iledoğu anadolu bölgesinde etrafı dağlarla çevrili çukur alanlardatarımı yapılırelazığ ve ığdır çevresi.

çay tropikal iklim bitkisidir. bol ve düzenli yağış ister. bulutlu günsayısı fazla olmalıdır. kışlar ılık geçmelidir. yurdumuzda en iyi yetişme şartlarını doğu karadeniz bölümünde bulmuştur.bugün rize başta olmak üzere ordudan gürcistan sınırına kadar olan kıyı kesimde tarımı yapılmaktadır. yurdumuzda çay tarımıcumhuriyetin ilanından sonra başlamıştır 1924. çay tarımının tamamı karadeniz bölgesindedir.

haşhaş doğu karadeniz kıyıları hariç bütün bölgelerimizde tarımıyapılabilir. ancak uyuşturucu elde edildiği için üretimi devlet kontrolündedir. bugün başta afyon olmak üzere kütahya, uşak,denizli, burdur, ısparta, konya çevresinde tarımı yapılır. gıda sanayisinde ve tıpta narkoz yapımında kullanılır. son yıllarda tütün bitkisine altarnatif bitki olsun diye manisanın kırsal kesimlerinde gördes, demirci, kula ,selendi gibi haşhaş tarımına müsade edilimiştir.

keten kenevir lifleri dokuma sanayisinde,ip ve halat yapımında kullanılır.yurdumuz üretiminin tamamına yakını karadeniz bölgesindenkarşılanır. başta kastamonu olmak üzere samsun ,amasya ve çorumçevresinde tarımı yapılır.ege bölgesinde ise kütahyaçevresinde tarımı yapılmaktadır.kenevirden uyuşturucu elde edildiğinden üretimi devlet kontrolündedir.

yağ bitkileri ayçiçeği ilk yetişme döneminde su , hasat döneminde kuraklık ister. bundan dolayı doğu karadeniz kıyıları hariç bütün bölgelerimizde sulama ile tarımı yapılır. üretimde 1. marmara bölgesi ergene bölümü 2. karadeniz bölgesi orta karadeniz 3. iç anadolu bölgesidir son yıllarda akdeniz ve ege bölgelerinde tarımı hızla gelişme göstermektedir. sebebi pamuk bitkisine göre daha az masraflı olmasıdır.

zeytin akdeniz iklim bitkisidir. ancak akdeniz bölgesinde tarımı fazla gelişmemiştir. daha fazla gelir getiren ürünlere öncelik tanınmasından dolayı. bugün üretimde ege bölgesi kıyı ege bölümündeki ova ve kenarlarında- manisa, aydın, izmir, muğla , denizli çevresi marmara bölgesi-güney marmara kıyıları en kaliteli sofralık zeytin bu bölgeden gemlik çevresinden elde edilir akdeniz bölgesi antalya çevresi en fazla. ayrıca doğu karadenizde çoruh vadi oluğunda artvin ve gdoğu anadolu bölgesinde g.antep çevresinde tarımı yapılır. zeytinin devirli üretim özelliğinden dolayı üretim bir yıl fazla, bir yıl azdır. dünya zeytin üretiminde italya , ispanya ve yunanistandan sonra 4. sıradayız.

soya fasulyesi önceleri daha çok doğu karadenizde ordu giresun çevresinde tarımı yapılırdı. 1982 yılından sonra yağ sanayisinde kullanılmaya başlanılınca tarımı akdeniz bölgesinde hızla gelişmiştir. kısa sürede geliştiği için bölgede ikinci ürün olarak yetiştirilir. adana başta olmak üzere içel, hatay çevresinde tarımı gelişmiştir. türkiye üretiminin % 92 sini akdeniz bölgesi karşılar.

yer fıstığı akdeniz iklim şartlarında iyi yetişmektedir. en fazla tarımı bu bölgede adana çevresinde gelişmiştir%91. ayrıca g.doğu anadolu bölgesinin batısında, ege bölgesinde muğla manisa ve aydın çevresi, g. marmara bölümünde balıkesir, çanakkale çevresinde tarımı yapılır. çerez olarak tüketildiği gibi yağ da elde edilir.

susam sıcak iklim bitkisidir. yurdumuzda başta g.doğu anadolu bölgesi olmak üzere akdeniz ve ege bölgelerinde tarımı yapılır. yağ elde edilir. ayrıca helva yapımında kullanılır.

meyvecilik antep fıstığı en iyi yetişme şartlarını g. doğu anadolu bölgesinde bulmuştur % 90. başta şanlıurfa ve gaziantep gelir. ayrıca akdeniz ve ege bölgelerinde çitlembik ağaçlarının aşılanması ile de tarımı yapılabilmektedir. Önemli ihracat ürünümüzdür.

Üzüm kışın -40ºc ye kadar dayanabilir. Bundan dolayı meyveler içinde yetişme alanı en geniş olanıdır. Üzüm üretiminde başta ege bölgesi manisa, izmir, denizli gelir. 2. G.doğu anadolu bölgesidir. 3. İç anadolu bölgesidir.

Elma üzümden sonra yetişme alanı en geniş olan meyvedir. Bütün bölgelerimizde tarımı yapılabilir. Niğde, nevşehir, amasya, tokat, kastamonu, bursa, burdur, ısparta, antalya önemli elma üretim merkezlerimizdir.

İncir akdeniz iklim bitkisidir. Kış ılıklığı ister ve yaz kuraklığı ister. En fazla tarımı ege bölgesinde gelişmiştir başta aydın gelir. Üretimin %80 i bu bölgeden karşılanır. Ayrıca akdeniz bölgesi, g. Marmara ve g.doğu anadolu bölgesinin batısı ile karadeniz kıyılarında doğu karadeniz kıyıları hariç tarımı yapılabilir. Türkiye dünya kuru incir üretiminde ilk sırada yer alır ve önemli ihracat ürünümüzdür.

Fındık anavatanı türkiyedir. En iyi yetişme şartları karadeniz iklim bölgesidir. Yurdumuz üretiminin %90ını karadeniz bölgesi karşılar. En fazla ordu- giresun olmak üzere karadeniz kıyılarında tarımı yapılmaktadır. Ayrıca marmara bölgesinde sakarya çevresinde tarımı yapılır. Türkiye dünya fındık üretiminde ve ihracatında ilk sırada yer alır %60-70.

Turunçgiller tropikal iklim bitkisidir. Yurdumuzda tarımı en fazla akdeniz bölgesinde gelişmiştir %88 antalya başta olmak üzere bütün akdeniz kıyılarında tarımı yapılabilmektedir. Ayrıca ege bölgesinde izmire kadar olan güney kıyılarında, g.marmara bölümünün soğuktan korunmuş kıyılarında, doğu karadeniz

Bölümünde rize çevresinde ve g.doğu anadolu bölgesinin batısında tarımı yapılmaktadır ege bölgesinde kıyıdan 200 km içerilere kadar tarımı yapılabilmektedir. Sebebi bölgede dağların kıyıya dik uzanması sonucu deniz etkisinin iç kesimlere kadar sokulabilmesidir. Doğu karadeniz bölümünde yetiştirilebilmesi kış ılıklığı ile ilgilidir.

muz tropikal iklim bitkisidir. yurdumuzda akdeniz kıyılarında tarımı yapılabilmektedir. bugün tarımı daha çok alanya – anamur arasında gelişmiştir kayısı bütün bölgelerimizde tarımı yapılabilir. en fazla tarımı d.anadolu bölgesinde malatya elazığ çevresinde gelişmiştir badem kıraç arazilerde yetişebilmektedir. bütün bölgelerimizde tarımı yapılabilmektedir. en fazla iç anadolu bölgesinde niğde nevşehir çevresinde gelişmiştir.

sebzecilik sebzeler çok fazla su isterler. yurdumuzda sebze yetiştiriciliği en fazla akdeniz bölgesinde gelişmiştir. bu bölgeyi ege ve marmara bölgeleri takip eder. en az geliştiği bölgemiz d.anadolu bölgesidir. sebebi yaz mevsiminin çok kısa sürmesidir. ayrıca iç anadolu bölgesinde de sulama yetersizliğinden dolayı sebze tarımı gelişmemiştir. sebze tarımı seracılık faaliyetleri ile akdeniz ve ege bölgelerinde bütün yıl yapılabilmektedir. seracılığın buralarda gelişme sebepleri kışların ılık geçmesi ve güneşli gün sayısının fazla olmasıdır.

türkiyede tarımı etkileyen etmenler dağlık ve engebeli arazi yapısı tarım topraklarının dağınık ve küçük olmasına yol açmıştır. bu nedenle, küçük işletmeler şeklinde tarımsal faaliyetler daha yoğundur. topraktan alınan verimin artırılabilmesi için toprağın dinlenmeye bırakılması nadas gerekmektedir.

türkiyede tarımı etkileyen etmenler şunlardır toprak bakımı ve ıslahı toprağın sürülmesi, havalandırılması, taşlarından ayıklanması, bataklıkların kurutulması, yabancı otların ayıklanması çalışmalarıdır.

sulama tarım yapabilmek için toprağın nemli olması gereklidir. kuraklık görülen bölgelerde sulama ile tarım yapılabilir. sulanan tarım arazilerinde üretim yıllara göre önemli değişmeler göstermez. tarım ürünü çeşitliliği artar.

gübreleme topraktaki mineral dengesini korumak, toprağı verimli hale getirmek için gübreleme yapılır. gübrelemenin yapılmadığı yerlerde toprak nadasa bırakılır.

tohum ıslahı yüksek verimli tohum kullanmak, tarımsal verimi arttırır makineleşme tarımsal faaliyetlerin kısa sürede tamamlanması toprağın daha iyi işlenmesini sağlar.

pazarlama tarım üreticisinin ürününü değerlendirmek, zarar etmesini önlemek için devlet bazı ürünlere taban fiyatı vererek destekleme alımları yapar. ayrıca ürünün depolanması için silolar, hangarlar, depolar kurar.

tarımsal kuruluşlar zirai araştırma enstitüleri, devlet üretme çiftlikleri, ziraat bankası, tmo, türkiye ziraat odaları türkiyenin çeşitli bölgelerinin tarımsal yapısını ve özelliklerini incelemek, üretici ve tüketiciyi korumak, çiftçiye kredi, fidan sağlamak gibi amaçlarla kurulan kuruluşlardır.

türkiyede toprakların kullanımı ülkemiz topraklarının kullanım amacına göre dağılımı şöyledir ekili dili alan 174.480.000 dekar nadas arazisi 36.551.000 dekar

orman 192.376.000 dekar ürün vermeyen 113.403.000 dekar çayır-mera 123.776.000 dekar kullanılmayan alanı 662.195.000 dekar ekili – dikili alanların kullanımı ekili – dikili alanların kullanım amacına göre dağılışı şöyledir ekili – dikili alanların coğrafi dağılımı ekili alan tarla 145.178.000 dekar dikili alan meyveli ağaç 23.373.000 dekar sebze-çiçek bahçesi sera dahil 5.929.000 dekar ekili – dikili alanların ürünlere göre dağılımı tahıllar % 74 endüstri bitkileri % 11 baklagiller % 8 sebzeler % 5 yumruklu bitkiler % 2 türkiyedeki tarım bölgeleri – kıyı ve yakınındaki tarım bölgeleri

kıyı bölgelerinde iklime bağlı olarak birbirinden farklı üç tarım bölgesi görülür karadeniz kıyıları kış ılıklığına ve bol neme gereksinim duyan çay, fındık, mısır ile tütün, sebze, meyve, keten, kenevir, ayrıca doğu karadeniz kıyılarında turunçgil yetişir.

akdeniz ve kıyı ege akdeniz iklimine uyumlu olan, turunçgiller, zeytin, incir, susam, pamuk, pirinç, turfanda sebzeler, muz, çekirdeksiz üzüm, tütün gibi ürünler yetiştirilir.

marmara geçiş iklimi koşullarına bağlı olarak ürün çeşitliliği en fazla olan bölgedir. başlıca ürünleri ayçiçeği, zeytin, tütün, çeşitli sebze ve meyveler, tahıllar, dut ve fındıktır.

iç tarım bölgeleri yükselti ve denize göre konuma bağlı olarak çeşitlilik gösteren tarım bölgeleridir karadeniz ardı iç anadolu ile kıyı arasında geçiş özelliği gösterir. yüksek yerlerinde çavdar, buğday, sulak yerlerde pirinç ve sebze yetiştirilir. hayvancılığın geliştiği, özellikle tiftik keçisinin yoğun olarak yetiştirildiği alandır.

iç anadolu ve çevresi bozkırların geniş yer kaplaması nedeniyle koyun ve keçi gibi küçükbaş hayvancılık yaygındır. yarı kurak iklim nedeniyle buğday, arpa gibi tahıllar ile fasulye, nohut gibi baklagiller yetiştirilir.

erzurum kars bölümü yazların kısa ve serin geçmesi tarımsal faaliyetleri sınırlamıştır. buğday, arpa gibi tahıllar yetiştirilir. yaz yağışlarına bağlı olarak gür otlakların olması büyükbaş hayvancılığı yaygınlaştırmıştır.

doğu anadolu ve dağlık yerler tarım alanlarının sınırlı olduğu bu yerlerde hayvancılık ön plana çıkar. tahıl tarımı yapılır. sebze ve meyve üretimi önem taşımaz.

tarımın türkiye ekonomisindeki yeri nüfusun büyük bir bölümü tarımsal faaliyetlerle geçimini sağlar. ulusal gelirin ¼ ini tarım sektörü karşılar. ihracatımızda önemli bir paya sahiptir.

türkiyedeki endüstri tesislerinin büyük bölümü tarımsal maddeleri hammadde olarak kullanır. sanayinin gelişmesinde büyük önem taşır.

ihracatımızda fındık, turunçgiller, tahıllar, meyve ve sebzeler, pamuk, tütün, yağ bitkileri, zeytin ve çay gibi tarım ürünleri önemli yer tutar

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …