Tarımcılık Nedir

Tarımcılık Nedir

Felsefesi 1969 da yazdığı Amerikan Edebiyatında Tarımcılık kitabında M. Thomas Inge tarımcılığı şu ilkelerle tanımlar Toprağın ekilmesi doğrudan doğa ile teması sağlar doğayla temas içerisinde tarımcı Tanrı ile daha yakın bir ilişki ile kutsanır. Tarımcılık, içinde olumlu ruhsal bir iyilik barındırır tarımcı onur, mertlik, kendine güven, cesaret, ahlak bütünlüğü ve konukseverlik özelliklerini kazanır ve karmaşadan bir ürün ortaya çıkartırken Tanrının izini takip etmiş olur

Tarımcılık ing Agrarianism daha bütün ve mutlu bir hayat için toprağın ekimiyle veya tarım ile uğraşmanın gerekli olduğuna vurgu yapan bir toplum ve siyaset felsefesidir.

Tarımcı bir kimlik duyarlığına, tarihsel ve dinsel bir hassasiyete, piskolojik ve kültürel olarak çok yararları olan sağlam bir aile, toprak ve konuma aitlik duygusuna sahiptir. Hayatın bu şekildeki armonisi insanlık dışı bir hale dönen parçalanmış ve yabancılaşmış modern hayatın tecavüzüne engel olmaktadır.

Tam tersi olarak, tarımcılık tam bir bağımsızlık ve kendine yeterlik önermektedir. Dünya düzeni içinde somut ve dengeli bir konumu vardır. Ancak kent hayatı, kapitalizm ve teknoloji, içimizdeki ahlaksızlığı ve zayıflığı beslerken bizim bağımsızlığımızı ve bütünlüğümüzü parçalamaktadır. Tarım topluluğu, doğanın ritmine uyarken, modern toplumun dengesizliklerine karşı engelleme ve korumayı diğer tarımcılarla emek ve işbirliği dayanışması ile sağlayabilecektir. Tarım topluluğu insan ırkının model topluluğudur.

Tarihçe 1910 ve 1920 lerde, tarımcılık önemli oranda bir ilgi topladı ancak savaş sonrası dönemde gündemden düştü. Ancak çevre hareketi ile ilişkilenerek tekrar gündeme geldi ve taraftar toplamaya başladı.

Son zamanlardaki tarımcı düşünürler bazen yeni tarımcı ingneo Agrarian olarak adlandırılmaktadır ve Wendell Berry ve Gene Logsdon gibi isimleri içermektedir. Bu kişiler dünyayı tarım gözlükleriyle görmekle belirginleşmişlerdir. Yukarda yer alan Ingenin ilkelerinin çoğu bu Yeni Tarımcılığa uyarlansa da tek bir din veya ataerkil duyarlılığından belli ölçülerde uzaklaşılmıştır.

Benzer toplumsal hareketler Tarımcılık toprağa dönüş hareketi ile aynı değildir ancak bu terimlerle onu değerlendirmek yardımcı olabilir. Tarımcı hareket insanları ilerlemeye karşı çıkmalarını istememektedir ancak daha çok dünyanın temel güzelliklerine , modern toplumlarda daha sınırlı ekonomik ve siyasi topluluk olmaya, ve basit yaşamaya ki bu son zamanlardaki toplumsal ve ekonomik gelişmelerin ilerlemeci yanlarının sorgulanmasına da gitmektedir– yoğunlaşmasını istemektedir. Tarımcılık bu arada ürün ve endüstriyel ölçekte yoğunlaşması nedeniyle endüstriyel tarımcılık olarak algılanmamalıdır.

Ünlü tarımcılar Tarımcı sözcüğü ingagrarian Horace ve Virgilden Thomas Jeffersonla, Deneyüstücülerden Ralph Waldo Emersonla, Henry David Thoreau ile, 1920lerin ve 1930ların Güneyli Tarımcılar hareketi ileaynı zamanda Vanderbilt Tarımcıları olarak da bilinmektedirler ve günümüzde Wendell Berry, Gene Logsdon, Allan Carlson, Victor Davis Hanson, and Michael Bunker ile birlikte anılmaktadır. Bulgaristan Tarımcı Milli Birlik partisi lideri Aleksandar Stamboliyski 1920-1923arasında bir Tarımcı Partinin tek partilik tarımcı hükümetinde başbakan olmuş tek kişidir

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …