Ana Sayfa / Sanatçı Biyografileri / Tevfik Rüştü Aras Hayatı

Tevfik Rüştü Aras Hayatı

Tevfik Rüştü Aras Hayatı

Tevfik Rüştü Aras 1883 yılında Çanakkale'de doğdu. Beyrut Tıbbiyesi'ni bitirdi ve doktor olarak izmir, Selanik ve istanbul'da çeşitli görevlerde bulundu. ittihat ve Terakkiye girdi. Selanik'te Mustafa Kemal ile yakın arkadaş oldu. 1918'de Meclisi Ali-i Sıhhi Yüksek Sağlık Kurulu üyesiydi. 1920 yılında Ankara'da tbmm, açıldıktan sonra Muğla'dan müstakil Menteşe livası milletvekili seçildi. ilk dönemde kastamonu istiklal mahkemesi üyeliğine getirildi. 1920 sonbaharında, Türkiye Komünist Fırkası'nın kurucuları arasına girdi. tbmm Hükümeti'nin Rus Federatif Sosyalist Cumhuriyeti'ne ilk büyükelçi olarak gönderildiği Ali Fuat PaşaCebesoy delegasyonu ile Moskova'ya gitti. 1923'ten 1939'a kadar izmir milletvekilliğinde bulundu

4 mart 1925'te Takriri Sükun Kanunu'ndan sonra kurulan ismet Paşainönü Kabinesi'nde Hariciye Vekili oldu. Atatürk'ün ölümüne kadar kurulan bütün kabinelerde bu görevi sürdürdü. Dışişleri komiseri Litvinov'un davetlisi olarak üç kere Rusya'ya gitti. 1926'da Odesa'da 1930 da ve 1937'de Sovyet ileri gelenleriyle Moskova'da görüşmeler yaptı. 1939'da Londra Büyükelçiliğine atandı ve üç buçuk yıl ingiltere'de kaldı. 1943'te emekli oldu. Savaşın sonlarında istanbul basınında Özellikle Tan gazetesinde yazılar yazdı. Demokrat Partinin kuruluş mücadelesini destekledi. 1952-1959 yıllarında iş bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı.

Tevfik Rüştü Arasın Dışişleri bakanlığı sırasında verdiği söylevleri Numan Menemencioğlu tarafından derlenerek bir kitap haline getirilmiştir. Lozan'ın izlerinde On Yıl 1937, Fransızcası 10 ans surles traces de Lausanne, Uluslararası Diplomasi akademisi tarafından yayımlanan Diplomasi Sözlüğünde Dictionnaire diplomatigue Türkiye'nin Dış Politikası Lapolitigue exterieure de la Turguie maddesini de Tevfik Rüştü yazmıştır. günlük basında çıkan yazılarının güncel olmayanlarını Görüşlerim 1945 ve 1963 adlı iki cilt kitapta toplayan Tevfik Rüştü Aras, 1972 yılında istanbul'da öldü

Ayrıca kontrol et

Ayten Gökçer Hayatı

Ayten Gökçer Kimdir Ayten Gökçer Kimdir, 26 ocak 1940 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Gerçek ismi …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir