Spekülasyon Nedir

Spekülasyon Nedir? Spekülasyon Nedir Kısaca?

Spekülasyon Nedir? Spekülasyon en basit şekliyle, ileride fiyat değişikliğine uğrayacak malların, aradaki fiyat farkından yararlanarak kar etmek amacıyla önceden satın alınmasıdır. özellikle bireyler, tahvil faizlerinin düşük ve gelecekteki fiyatların belirsiz olduğu dönemlerde, ileride tahvil fiyatlarının düşeceğini, dolayısıyla faizlerin yükselebilme olasılığını düşünerek paralarını ellerinde tutmayı tercih ederler.

Spekülatif amaçla tutulan para miktarının fırsat maliyeti düşük olduğundan, faiz oranları ile arasında tersine bir ilişki vardır. diğer bir deyişle, faiz oranları düştüğünde, Spekülatif para talebi yükselir. spekülasyonun başlıca nedenleri şunlardır:savaş, kıtlık, enflasyon gibi nedenlerle gelecekteki fiyat artışlarındaki belirsizlikler. tahvil fiyatlarındaki belirsizlikler. piyasadaki para miktarının artması. görüldüğü gibi spekülasyon, gelecekle ilgili tahminlere ve büyük ölçüde tesadüflere bağlı bulunmaktadır. fırsatları değerlendirmek amacıyla faaliyet gösteren kişilere ise spekülatör denir.

Spekülasyon Ne Demek?

Türk Dil Kurumu sözlüğünde “vurgunculuk” olarak yer almaktadır. Spekülasyon kelimesinin sıklıkla olumsuz olarak kullanılmasının nedeni dilimize bu şekilde çevrilmiş olmasından kaynaklıdır. Spekülasyon bir piyasa veya ticaretle alakalı bir terimdir. Dünyada kabul görmüş anlamı ise şu şekildedir; bir yatırım aracı ya da mal ile ilgili gelecekte oluşacak fiyat değişimlerinde kar elde etmeye çalışmaktır. Spekülasyonlarda gelecekte oluşacak bir fiyatın garantisi yoktur. Kar edildiği gibi zarar edilmesi de çok yüksektir. Bu durumda spekülasyon tanımı, fiyat değiştirmelerden risk alarak kar elde etmek şeklinde düzeltilebilir.

Spekülatör kavramını ise açıklamak gerekirse bilgi ve birikim neticesinde fiyat değişimlerini tahmin etmeye çalışan, doğru tahmin yürüttüğü taktirde aldığı riskten kar elde eden kişi ya da kurum şeklinde açıklanabilir. Yapılan bu açıklamalardan yola çıkarak spekülasyon finans piyasasının varlığını devam ettiren ana unsurdur.

Spekülasyon Nedir?

Spekülasyon kelimesi Fransızca kökenlidir. Gözetlemek, gözlemlemek ve fırsatı kollamak anlamlarına gelmektedir. Türk Dil Kurumu Sözlüğünde ise spekülasyon kelimesinin anlamı; ticarette kullanım şekliyle vurgunculuk anlamına gelmektedir. Matematik alanında saptırma demektir. Felsefe alanında ise kurgu anlamına gelmektedir. Ekonomi alanında ise değişimin anlamı olmaktadır.

Spekülasyon Ne Demektir?

Spekülasyon, ticarette fiyatlardaki hareketlilikten yararlanarak alıp satma işleminin gerçekleştirilmesi anlamındadır. Belli olan teoriler doğrultusunda tahminlerde bulunmak ve varsayımlar ortaya çıkarmak anlamında kullanılmaktadır. Spekülasyon eylem olarak risk barındırmaktadır fakat suç değildir. Ekonomi de mevcut durumun analiz edilmesinden sonra oluşturulan beklentiler dikkate alınmaktadır. Yüksek oranda risk sahiplenilmekte ve kazanç sağlayabilmek için gösterilen çabadır.

Günümüzdeki durum göz önüne alınıp takip edilmekte ve ilerleyen zaman yönelik fiyat tahminlerinde bulunma durumudur. Spekülasyon doğrultusunda fiyatlarda artış veya azalış gözlemlenmektedir.

TDK’ da Spekülatif  Ve Spekülatör Kelimelerinin Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumu Sözlüğü’ ne göre spekülatif kelimesi anlamı; felsefe açısından kurgusal, ticaret açısından saptırıcı şeklinde verilmiştir. Türk Dil Kurumu Sözlüğü’ ne göre spekülatör kelimesi anlamı ise; vurguncu demektir.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …