Sıvı Nedir

Sıvı Nedir? Sıvı Ne Demek Kısaca?

Sıvı Nedir? Sıvı Bulunduğu kabın biçimini alabilen ve üstü yatay bir düzlem durumuna gelebilen akışkan cisim, mayi, likit. Moleküllerin bir birlerine göre devinim yapabildikleri, ancak tek türel yapışma kuvvetleri etkisiyle değişmeyen oylumu bulunduğu kabın biçimiyle sınırlanmış, özgün nitelikleri olan evre Sıvı, maddenin ana hallerinden biridir Sıvılar, belli bir şekli olmayan maddelerdir, içine konuldukları kabın şeklini alırlar, akışkandırlar Sıvı molekülleri, sıvı Hacmi içinde serbest hareket ederler, fakat partiküllerin ortak çekim kabiliyeti, hacmin izin verdiği ölçüdedir
Sıvının Hacmi  Onun Sıcaklık ve Basıncına bağlıdır. Sıvılar iletkendir. Fakat iletkenlikleri içlerine konulan maddelerle değişebilir. Örnek Su = yalıtkan Tuz + su = iletken şeker + su = yalıtkan

Maddenin Sıvı Hali Belirli bir şekle sahip değildir. Sıvılar akışkan olduklarından bulundukları kabın şeklini alır. Sıvı halde Atom veya Moleküller katılardan daha düzensiz olup tanecikler arası boşluklar katılardan daha fazladır ama sıkıştırılmazlar. Birazcık düzensiz hareket vardır.Ayrıca bulundukları kabın şeklini alırlar ve bir halden başka bir hale girebilirler.

Sıvılar Molekülleri Gelişi güzel hareket eden gazlarla, düzenli istiflenmiş katılar arasında bir özelliğe sahiptirler. Moleküller arası çekim kuvvetleri, Sıvıların birçok özelliğinin belirlenmesine neden olurlar.

Sıvıların Özellikleri Nedir?

Aşağıdaki genellemelerle özetleyebiliriz Sıvılar, içinde bulundukları kabın şeklini alırlar Basınç yükseltildiğinde sıvıların, Hacimleri ölçülebilir büyüklükte değişmez ancak sıcaklık yükseltildiğinde hacimleri az da olsa arttığından yoğunlukları düşer .

Birbirleri içinde çözünebilen iki sıvı temasa geldiklerinde, az da olsa birbirlerinin içinde yayılırlar difüzlenirler Sıvılar akmaya karşı direnç gösterirler Sıvıların yüzey gerilimleri vardır Açık kaptaki sıvılar buharlaşırlar .

Sıvı Ölçüleri Nedir?

Sıvıların miktarı Hacim birimleri ile ölçülür. Litre ve m3 vb. birimler kullanılır. Sıvı maddelerin hacimlerini ölçmek için kullanılan ölçüler. Sıvı ölçüleri temel birimi litre veya galondur. Litre, kısaca l ile gösterilir. Litreden küçük sıvı miktarları Litrenin as katlarıyla, litreden büyük sıvı miktarları litrenin katlarıyla ölçülür. Litrenin Katları dekalitre dal, hektolitre hl ve kilolitre kl. Litrenin Askatları desilitre dl, santilitre cl ve mililitre ml.

Sıvı ölçüsü birimleri onar onar büyür, onar onar küçülür. Bir sıvı ölçüsü birimi bir alt birime çevrilirken 10 ile çarpılır, bir üst birime çevrilirken 10’a bölünür.

Sıvılarda moleküllerin birleşip yapışma gücü azdır. Bundan ötürü sıvılar büyük bir akışkanlığı olan ve girdiği her kabın şeklini ve havaya bakan yüzeyi yatay bir düzlem halini alan cisimlerdir. Normal sıcaklıkta sıvı halde bulunan maddelerin başında su gelir. Cıva da bir maden olduğu halde, norma! sıcaklıkta sıvı durumdadır. sıvılar gazlar gibi kolayca sıkıştırılamaz.çünkü gazların arasındaki mölekül uzaklığı sıvılara göre daha fazladır ve bunun için havayı elimizle daha çabuk skıştırabliriz.ancak bir sıvı maddeyi o kadar kolay sıkıştıramayaz.ama eğerki bir kabın içinde olursa o maddeyı sıkıştırmak basıttır.

Sıvıların hareket ve denge konulan mekanik biliminin büyük bir koludur. Denge durumundaki sıvıları İnceleyen kola «hidrostatik», hareket durumundaki sıvıları inceleyen kola da hidrodinamik adı verilir. Sıvıların kinetik ve potansiyel enerjileri yararlı birçok işte kullanılır. Hidroelektrik santrallerim çalıştıran barajlar bunlara iyi bir örnektir. Maddenin sıvı hali, belirli bir şekle sahip değildir. Sıvılar akışkan olduklarından bulundukları kabın şeklini alır.

Sıvı halde Atom veya moleküller katılardan daha düzensiz olup tanecikler arası boşluklar katılardan daha fazladır ama sıkıştırılmazlar. Birazcık düzensiz hareket vardır.Ayrıca bulundukları kabın şeklini alırlar ve bir halden başka bir hale girebilirler. Sıvılar; molekülleri gelişigüzel hareket eden gazlarla, düzenli istiflenmiş katılar arasında bir özelliğe sahiptirler. Moleküller arası çekim kuvvetleri, sıvıların birçok özelliğinin belirlenmesine neden olurlar.

Sıvıların Özellikleri Nelerdir?

Sıvılar içinde bulundukları kabın şeklini alırlar. Basınç yükseltildiğinde sıvıların hacimleri ölçülebilir büyüklükte değişmez; ancak sıcaklık yükseltildiğinde hacimleri az da olsa arttığından yoğunlukları düşer. Birbirleri içinde çözünebilen iki sıvı temasa geldiklerinde, az da olsa birbirlerinin içinde yayılırlar (difüzlenirler). Sıvılar akmaya karşı direnç gösterirler. Sıvıların yüzey gerilimleri vardır. Açık kaptaki sıvılar buharlaşırlar.

Sıvı Ölçüleri Nedir?

Sıvıların miktarı hacim birimleri ile ölçülür. Litre ve m3 vb. birimler kullanılır. Sıvı maddelerin hacimlerini ölçmek için kullanılan ölçüler. Sıvı ölçüleri temel birimi Litre veya galondur. Litre, kısaca l ile gösterilir. Litreden küçük sıvı miktarları litrenin as katlarıyla, litreden büyük sıvı miktarları litrenin katlarıyla ölçülür. Litrenin Katları: dekalitre (dal), hektolitre (hl) ve kilolitre (kl). Litrenin Askatları: desilitre (dl), santilitre (cl) ve mililitre (ml). Sıvı ölçüsü birimleri onar onar büyür, onar onar küçülür. Bir sıvı ölçüsü birimi bir alt birime çevrilirken 10 ile çarpılır, bir üst birime çevrilirken 10’a bölünür.

Sözlükte “Sıvı” Ne Demek?

  • 1. Bulunduğu kabın biçimini alabilen ve üstü yatay bir düzlem durumuna gelebilen (cisim), mayi.

Sıvı Kelimesinin ingilizcesi Nedir?

  • adj. liquid, fluid, soft
    n. liquid, fluid, water

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …