Hacim Nedir

Hacim Nedir

Hacim maddelerin ortak özelliklerindendir. Bir maddenin uzayda kapladığı bölgeye Hacim denir. Yani hacim maddenin büyüklüğü ile ilgili bir niceliktir. Birimi SI birim sistemlerinde m3 metreküp dür. SI birim sisteminde temel hacim birimi m3 metreküptür. Diğer hacim birimleri bundan türetilebilir. V sembolü ile gösterilir. Hacim, ölçülebilen bir büyüklüktür. Cisimlerin Hacimleri ölçülüp birbiriyle karşılaştırılabilir. Hacim, maddelerin ortak özelliğidir

iki madde birlikte aynı Hacmi işgal edemez. Örneğin bir bardağa Su konulduğunda bardağın içindeki Hava, kabı terk eder Katı maddelerin belli bir şekli ve hacmi vardır. Sıvı maddelerin belli bir hacimleri, olmasına rağmen belirli bir şekilleri yoktur, konuldukları tabın şeklini alırlar. Gazların ise hem belirgin hacimleri hem de belirgin şekilleri yoktur. Konuldukları kapların Hacmini ve şeklini alırlar.

1 m olan bir küpün hacmi tanımlanmıştır. Bilindiği gibi, küp ya da dikdörtgenler prizması seklindeki cisimlerin hacmi en x boy x yükseklik çarpımına eşittir. Bir kenarı 1 m olan küpün hacmi 1 m x 1 m 1 m çarpımından 1 m3 olarak bulunur ve buna metreküp m3 adi verilir.

Küçük Hacimlerin ölçümünde metreküpün askatları kullanılır. Günlük hayatta, özellikle Sıvıların Hacminin ölçümünde yaygın olarak kullanılan hacim birimine Litre L denir. Çizelge 1-2 de hacim ölçümünde kullanılan birimler ve bu birimleri birbirine dönüştürmek için gereken çarpanlar verilmektedir

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …