Şaşılık Nedir

Şaşılık Nedir

Şaşılık normalde birbirine paralel olan iki göz ekseninin paralelliğinin bozulması şeklinde tanımlanabilir. Ancak şaşılık, sadece basit olarak göz eksenlerinin paralelliğinin bozulmasından ibaret olmayıp gözlerin birinde veya her ikisinde değişik derecelerde görme bozukluğu da mevcuttur

içe şaşılık nedir Şaşılık çoğunlukla içe olmak üzere dışa ve diğer yönlere de olabilir. Şaşılık genellikle çocuklarda görülen bir problem olup ya doğumdan itibaren mevcuttur veya sonraki yaşlarda belirginleşir. Çocuklarda görülen şaşılık çok büyük oranda içe şaşılık şeklinde olup yine bu çocukların büyük kısmında şaşılık hipermetropla birliktedir. Burada bilinmesi gereken en önemli nokta göz kaydığı için görmenin bozuk olmadığı tam tersine hipermetropinin yani görme bozukluğunun gözün içe kaymasına = şaşılığa yolaçtığıdır. Dolayısıyla içe şaşılığın tedavisinde ilk adım çocuğa uygun numaralı gözlüğün verilmesidir

içe şaşılıklı çocuklarda kayma eğer sürekli olarak tek gözde ise o gözdeki hipermetropi derecesi diğer gözden kaymayan gözden genellikle daha yüksektir ve kayan gözün görme düzeyi kaymayan gözden daha düşüktür. Şaşılıklarda ana amaç bozuk olan görmeyi gözlüklerle düzeltmektir. Bazı şaşılıklar sadece gözlük takmakla düzelebilirler. Bu tip içe şaşılıklarda, gözlük çıkarıldığında göz içe kayar gözlük takıldığında ise kayma tamamen düzelir. Bazı şaşılıklarda ise gözlük takmakla şaşılık tümüyle düzelmez gözlüğe rağmen göz kaymaya devam eder. Bu tür şaşılıklarda kaymanın tamamen düzeltilmesi için ameliyat gerekli olmaktadır.

Şaşılık ile görme tembelliği arasındaki ilişki nedir Eğer kayan göz diğer gözden çok daha zayıf görme düzeyindeyse yani görme tembelliği varsa bu durumda sadece gözlük takılması görme düzeyinin artması için yeterli olmayacaktır. Bu hastalarda kaymayan göz tembelliğin derecesine göre her gün belirli sürelerle kapatılarak kayan ve tembel olan gözün görme derecesinin arttırılmasına çalışılır. iyi gören gözün kapatılması genellikle çocuk tarafından tepkiyle karşılanır. Böylece kapama tedavisinin uygulanması güçleşir

Burada annebabaya durumun önemi anlatılıp belki aylarca devam edecek bu uygulamanın sürdürülmesine çalışılmalıdır. Kapama tedavisi uzun yorucu ve sabır gerektiren bir uygulamadır. Kapama tedavisiyle tembelliğin azaltılması özellikle 78 yaşlarına kadar etkili olabilmektedir. Bu nedenle görme tembelliği ne kadar erken yaşta tanınır kapama tedavisine başlanırsa alınacak sonuç da o kadar iyi olacaktır.

içe şaşılıklar, en çok çocuk yaşta görülmekle birlikte yaşlılarda da olabilmektedir. Fakat yaşlılarda görülen içe şaşılıklar daha çok gözü hareket ettiren kaslardan birinin felç olmasına bağlıdır. Burada felçden genellikle hipertansiyon ve diabet şeker hastalığı sorumludur Dışa şaşılıklar içe şaşılıklara göre daha az sıklıkla görülürler

Ayrıca kontrol et

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor? Stres Nedir?

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor? sinirli, karamsar, bunalmış ve yalnız mı hissediyorsunuz? Dert etmeyin. Bu hepimizin …