Salavat Nedir

Salavat Nedir? Salavat Nasıl Okunur?

Salavat Nedir? Cenab-ı Hak, Kur’an-ı kerimde Ahzab suresi 56. ayetinde mealen; “Muhakkak ki, Allahü teala ve melekleri peygamberleri üzerinde salatta bulunurlar. Ey iman edenler, siz de salat edin ve tam bir teslimiyetle de selam verin!” buyurmaktadır. Peygamberimize selam vermek, Allahü tealadan O’na, ehline ve Eshabına dünya ve Ahiret sıkıntılarından, zorluklarından, meşakkatlarından, tabiatlarına aykırı olduğu için istemedikleri şeylerin hepsinden, selamete kavuşmalarına dua ve niyaz etmektir.

Salavat Nedir?

Salavat Nedir? Peygamberimize (sallallahü aleyhi ve sellem) salevat-ı şerife okumak üstün bir vazife, kıymetli bir ibadettir. Bütün yaratılmışların en üstünü, en şereflisi olan Muhammed aleyhisselamı övmek, O’na hürmet ve tazimde bulunmak ve O’nu vesile ederek Allahü tealadan bir dilekte bulunmak dinimizde çok makbul bir ibadettir. Allahü teala, Kur’an-ı kerimde O’nu övüyor, kendisinin habibi, sevgilisi olduğunu bildiriyor ve her şeyi O’nun yüzüsuyu hürmetine yarattığını haber veriyor. Böyle bir sevgiliye salat ve selam getirmenin ibadet olduğunu da yine kendisi bildirmektedir. Bunun için bütün müminlere, Peygamberimize salat ve selam okunması emredilmiştir.

Allahü tealanın, peygamberine salatı, O’nun meleklerin yanında şanını ve şerefini yükseltmek, meleklerin salatı ise Peygambere dua etmektir. Salat, Peygamberlerden başkası hakkında rahmettir. Peygamberler içinse, şerefinin yükselmesi ve daha fazla ikram olunmasıdır.

Hadis-i Şeriflerde Buyuruldu Ki:

Her kim günde yüz defa, salevat-ı şerife okursa, kıyamet gününde güneşin sıcaklığından kurtulup, arşın gölgesi altında benimle beraberdir. Ve her kim benim için bir salevat-ı şerife getirirse, rahmet melekleri onun günahlarının affedilmesi için dua ve istiğfar ederler.

 • Bana salevat okumayan, Cennetin yolunu bulamaz.
 • Bana salevat okuyun. Çünkü salevat, günahlar için mağfirettir.
 • Bir kimse bana bir salevat okursa, Allahü teala ona on rahmet verir, on hatasını affeder.
 • Sizin en iyiniz, bana en çok salevat getireninizdir.
 • Bir kimse bana salat ve selam getirdiği zaman, Allahü teala, ruhumu iade eder ve ben onun selamını alırım.
 • Yer yüzünde seyahat eden melekler, ümmetimin selamını bana tebliğ ederler.

Salevat-ı şerife okumaya besmele ile başlamak sünnettir. Her Müslümanın ömründe bir kere salevat okuması farzdır. Bunun zamanı yoktur. Bazı yerlerde ve zamanlarda salevat okumak müstehab olup, çok sevaptır. Peygamberimizin isminin her söylenilişinde ve yazılışında okunması ve yazılması, Cuma gecesi ve gündüzünde ve namazlarda, dualarda okunması böyledir.

Salevat-ı Şerife Okunacak Yerlerin Bazıları Şöyledir:

1.) Resulullah’a (sallallahü aleyhi ve sellem) salat-ü selam getirilmeden yapılan dua ve kılınan namaz, Allahü tealanın yanında makbul sayılmaz. Hadis-i şeriflerde:

 • Sizden biriniz namaz kıldığı vakit Allah’a hamd ve sena ile (Ettehıyyatü…. diye) başlasın. Sonra Peygambere salat ve selam getirsin! Bundan sonra dilediği duayı okusun!…
 • Benim üzerime salevat getirmeyenin namazı kabul olmaz.

“Bana getirilen iki salevat arasında dua yapanın duası reddolunmaz.” buyuruldu. Duanın başında, ortasında ve sonunda salevat okumak, duanın kabulüne sebep olur. Hadis-i şerifte; “Duanın evvelinde, ortasında ve sonunda bana salat ve selam getirmek suretiyle beni yad ediniz!” buyruldu ve yine; “Her dua, gökte takılıp kalmıştır. Bana salat ve selam getirildiği zaman, o dua Allah’a yükselir.” buyruldu.

2.) Resulullah (sallallahü aleyhi ve sellem) efendimizin isminin söylendiği, işitildiği, yazıldığı yerlerde, ezan ve ikamet okununca salevat okumak, Peygamberimize gösterilen hürmet ve sevginin şiarıdır, alametidir. Hadis-i şerifte:

 • “Yanında ismim anılıp da, üzerime salevat-ı şerife getirmeyenlere yazıklar olsun.” ve; “Bir kimse yazdığı bir şeyde, bana da salevat yazarsa, o kitapta benim ismim kaldığı müddetçe, melekler onun için istiğfar eder.” buyruldu.

3.) Cuma günü, Peygamberimize çok salevat getirilmesi emredilmiştir. Hadis-i şerifte:

“Cuma günleri bana kim çok salevat okursa, Hak teala onun yüz ihtiyacını giderir. Bunların yetmişi ahirete, otuzu dünyaya aittir. Hak teala bir melek gönderir. O salevatı, bana tabaklar içinde getirir. Bir de beyaz bir sayfa vardır. Bana o kimsenin ismini, falan oğlu falan diye söylerler ve o sayfaya yazarlar. Kıyamete kadar yanımda durur.” buyruldu.

4.) Namazlardaki oturuşlarda, teşehhüdden sonra salat ve selam getirilir. Hadis-i şerifte:

“Sizden biriniz namaz kıldığı zaman şöyle desin: Ettehıyyatü lillahi vessalevatü vettayyibat, Esselamü aleyke eyyühennebiyyü ve rahmetüllahi ve berekatüh. Esselamü aleyna ve ala ibadillahissalihin. Zira siz bunu söylediğiniz zaman, yerde ve gökte bulunan her salih kula isabet eder.” buyruldu.

Beşinci

5.) İki Müslüman karşılaşınca, birbirleriyle selamlaştıktan sonra, müsafeha ederken salevat-ı şerife okumaları çok sevap olur, günahlarının affedilmesine sebep olur. Hadis-i şerifte:

“İki Müslüman karşılaşınca, müsafeha edip (el sıkışıp) bana salevat verirlerse, ikisinin de önce ve sonraki günahları, ayrıldıkları anda affolur.” buyruldu.

İbadet olarak okunması bildirilen salevat-ı şerifeleri İslam alimleri, bu hususta yazdığı kitaplarında toplamışlardır. Bu kitaplardan ikisi pek meşhurdur. Birisi, Delail-i Hayrat kitabıdır, diğeri de Mevlana Halid-i Bağdadi’nin Caliyetül-Ekdar kitabıdır. Caliyetül-Ekdar’da, Bedir Gazasına katılan 313 sahabinin isimleri yazılıdır. Okuyanların kederlerini, üzüntülerini giderir. Haftada bir kere okumak çok iyidir.

Peygamberimize (sallallahü aleyhi ve sellem) okunacak salevat-ı şerifeleri bizzat kendisi öğretmiştir. Bunlardan bazıları ve en meşhurları şunlardır:

 • “Allahümme salli ala seyyidina Muhammed.”
 • “Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema salleyte ala İbrahime ve ala ali İbrahime, inneke hamidün mecid”.
 • “Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kema barekte ala İbrahime ve ala ali İbrahime inneke hamidün mecid”.

Ayrıca kontrol et

Dövme Yaptırmak Günah Mı

Dövme Yaptırmak Günah Mı? Dövme Nedir?

Dövme Yaptırmak Günah Mı? İnsanların vücutlarına iğneli bir makina donanımıyla yaptırdıkları, deri altına boya aktarma …