Sağlığın Tanımı Nedir

Sağlığın Tanımı Nedir

Kişiler, normal olarak bir şikayetleri olmadığı zaman sağlıklı olduklarını kabul ederler. Diğer bir ifadeyle kendisini hasta olarak kabul etmezler. Hastalık kişilere ve toplumlara göre farklılık gösteren bir kavramdır. Örneğin, yeterli sağlık eğitimi almamış olan bir toplumda yaşayan anne ishal olan çocuğunun hastalığını diğer bütün çocuklar ishal oluyor fikriyle kabul etmez. Aynı şekilde bazı toplumlarda sık görülen doğuştan kalça çıkığı da o toplumun bireyleri tarafından hastalık olarak kabul edilmez

Özetle toplumlara göre fark farklılık gösteren hastalık ve sağlık, kavramlarının tek bir tanımının yapılması gerekir. Kısaca WHO World Health Organisation veya DSÖ olarak bilinen Dünya Sağlık Örgütünün kabul ettiği şekilde sağlığı aşağıdaki gibi tanımlamalıyız. Sağlık, sadece hasta veya sakat olmamak değil, bedenen, ruhen ve sosyal yönlerden tam bir iyilik durumudur.

Bütün dünya ülkeleri tarafından kabul edilen WHO tarafından yapılan sağlık tanımından da anlaşıldığı gibi kişinin tam olarak sağlıklı olması gerekir. Kişinin tam olarak sağlıklı olması, bedenen hasta ya da sakat olmaması demektir. Ayrıca hasta ve sakat olmamanın yanında kişi ruhsal yönden dengeli, sosyal bakımdan da tam bir iyilik halinde olması gerekir.

Sağlığın tanımını yaptıktan sonra hastalığında kısaca tanımını yapalım. Farklı etmenler nedeniyle organ ve sistemlerin görev yapmaz duruma gelmesine hastalık denir. Sağlık tanımında geçen sakat ifadesi ise kişinin her hangi bir duyu veya hareket organını kaybetmesi veya görev yapamaması durumları için kullanılır.

Hasta olan bir kişinin hekim tarafından ilaçlarla veya diğer tıbbi yöntemlerle iyileştirmesine tedavi denir. Kaza veya hastalık sonucu sakat, kalanların bedensel yeteneklerini azalanların, iş gücünü kaybedenlerin tekrar kendi kendilerine yeterli duruma getirilmesine rehabilitasyon denir. Tedavi ve rehabilitasyon hizmetleri, ilerleyen sürekli güncellediğimiz sağlık bölümünden ulaşabilirsiniz

Sağlık tanımında da anlaşıldığı gibi kişinin sağlıklı olması için sosyal yönden de tam bir iyilik halinde olması gerekir. Sosyal bir varlık olan insan, çevresinde meydana gelen olaylardan etkilenir. Dolayısıyla kişi, sosyal çevresine bağlı olarak oluşan hastalıklardan da etkilenir. Örneğin, sosyal bir hastalık olan veremin oluşmasında yetersiz ve dengesi beslenmenin önemi çok büyüktür. Ekonomik seviyesi düşük olan yoksul toplumlarda görülen verem, sosyal bir hastalık olduğundan kişiler bu sosyal hastalıklardan etkilenir.

Özetleyecek olursak sağlık, sosyal bir olay olması nedeniyle sağlığı etkileyen diğer etmenlerle birlikte ele alınmalıdır

Ayrıca kontrol et

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor? Stres Nedir?

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor? sinirli, karamsar, bunalmış ve yalnız mı hissediyorsunuz? Dert etmeyin. Bu hepimizin …