Çatı Nedir

Çatı Nedir

Bir binanın en üst bölümü. Esas olarak hava şartlarından korunmak için yapılır. Çatı çeşitleri Çatı türünün belirlenmesi taşıyıcılık bakımından olabildiği gibi görünüş yönünden de olabilir. Çatı, duvar, kolon ve ayaklar üzerine oturabildiği gibi, doğrudan doğruya zemine de dayanabilir

Ahşap Çatılar
Yaygın kullanılan ve ekonomik olan bir Çatı türüdür. Bu en basit şekilde düz Çatı olabilir. Bu daha çok sanayi yapılarında görülür. En yaygın tatbik şekli ise eğimli Çatıdır. Eğim, kar toplanmasını azaltmak ve su sızdırmazlığı yönünden tercih edilir. Kar yükü yanında, bazı durumlarda, rüzgar etkisi de Çatı için önemli olur. Çatının esas taşıyıcı elemanı ahşap çubuklardan meydana gelen

kafes sistemidir. Kafes sistem, ahşap çubuklar bir araya getirilerek teşkil edilir. Çubukların bağlantıları düşey düzlemde olup, kafes sistemler birbirleriyle bağlanır ve beraber çalışmaları sağlanır. Üzerinde ayrıca kafes sistemleri bağlayan aşık denen ahşap elemanlar mevcuttur. Aşıklar eğilimli doğrultuda merteklere bağlanır. Bunun üstüne de Çatı kaplaması olarak ahşap tahtalar çakılır. Üstü ise Çatı kiremitleriyle kaplanır. istenirse bu araya bir izolasyon tabakası konulur. Bu şekil, ısının tasarrufu

bakımından zamanımızda çok tercih edilmektedir. Kiremit yerine bazı sanayi yapılarında olduğu gibi, eternit veya çinko oluklu levhalar da döşenebilir. Bu halde Çatıyı ahşap tahtalarla kaplamaya gerek yoktur. Bunun yanında geçirimsizliği sağlamak için bitümlü levhalar da serilebilir. Bu şekilde teşkil edilen Çatı, ara bir mesned istemeksizin 8 m gibi oldukça büyük açıklıklara kadar kullanılabilir. Eğer böyle bir Çatı betonarme düz döşeme üzerine konuluyorsa sık sık döşemeye mesnetleme yapılır. Çatı eğiminin bina dış yüzlerine yakın, dik ve içerlerde daha az eğimli tertiplenmesiyle Çatıda kullanılabilir bir hacim de teşkil edilebilir.

Çelik Çatılar, Daha büyük açıklıkları aşmak veya daha çabuk kurulması sebebiyle çelik Çatılar tercih edilebilir. Sanayi yapılarında daha yaygın kullanılır. Ayrıca bu sûretle orta kısımdaki Çatı yüksekliğini daha düşük tutmak mümkündür. Büyük açıklıklar için ekonomiktir. Kaplamaları genellikle oluklu metalik veya eternit levhalarıyla yapılır.

Betonarme Çatılar Özellikle betonarme binalarda düz Çatı istenildiğinde tatbik edilir. Su için az da olsa bir eğim vermek ve izolasyon yapmak şarttır.

Günümüzde önemli yapılar için hafif Çatı tercih edilmektedir. Bunu kubbeye benzeyen betonarme kabuk inşaat ile yapmak mümkün olmaktadır. Böylece 7,5 santimlik bir kalınlıkla 25-30 metreyi aşmak kabil olmaktadır. Değişik başka bir örnek ise kablo ağlarıyla teşkil edilen Çatı olup, kare veya üçgen ara kısımları şeffaf cam veya pleksiglasla kapatılır. Bu sûretle kapatılan alanın büyük olması tabii ışıktan faydalanmağı engellemez

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …