Sadrazam Nedir

Sadrazam Nedir

Sadrazam Osmanlı imparatorluğunda hükümet başlarına verilen isim Devlet işlerinin yönetiminde padişaha kesin yetki ile vekalet edebilirdi. Osmanlı Devletinin ilk yıllarında, devlet işleri vezir 1er tarafından yönetilirken, Murat I. zamanından itibaren, baş vezir olarak vezir-i azam lık kurulmuştur. Bu deyim, Kanuni Sultan Süleyman zamanında sadrazam, olarak değiştirilmiş ya da sadr-ı azam Osmanlı imparatorluğunun sonuna kadar bu şekilde kalmıştır

Sadrazamlar, padişahtan sonra devletin en büyük başkanı ve hükümdarın mutlak vekili olduklarından sözleri ve fermanları kesin hükümler kabul edilirdi. Sadrazamların, padişahın tam yetkisine sahip olduklarına işaret olsun diye kendilerinde bir da padişahın mührü bulunurdu. Sadrazamlar hükümet başkanı sıfatıyla Divan-ı Hümayuna başkanlık ederler, devletin her türlü işlerini görürler, savaşlarda serdar-ı ekrem başkomutan olarak bulunurlardı

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …