Sadaka Nedir

Sadaka Nedir

Sadaka Nedir, Sadaka Kuranda muhtelif yerlerde bu manada kullanılmıştır. islamın emirlerine göre sadaka, gösteriş için verilmemiş olmak şartı ile açıkça verilebilir. Fakat gizli olarak verilen sadaka tercih edilir. Sadaka faizden dahada bereketlidir. Sadaka verip, hayır işleri yapmaya müstait olanların cesaretini kırmamalı, bilakis onları teşvik etmelidir.

Sadaka, Arap müelliflerine göre, ş-d-k kökünden iştikak eder ve doğruyu söylemek manasına gelir. Bir müslümanın sadaka vermesi onun dininin doğruluğunu şidk gösterir. Bu kelime ise, ibranice şedâkâ kelimesinin, ancak Arap harfleri ile yazılmış şekli olup, aslında sıdk ve hulus manasını ifade eder lâkin mürailerce fârisi, pharis dindar israililerin esas vazifeleri, yani sadaka vermeleri için kullanılmıştır ki, bu mefhum kelimenin daha islamın zuhurunda meydana gelen ve sonraları da muhafaza edilen manasını teşkil etmektedir. Buna göre, kelimenin asıl manası insanın kendi ihtiyarı veya arzusu ile verdiği sadaka, hayır-perverliktir

Ayrıca kontrol et

Dövme Yaptırmak Günah Mı

Dövme Yaptırmak Günah Mı? Dövme Nedir?

Dövme Yaptırmak Günah Mı? İnsanların vücutlarına iğneli bir makina donanımıyla yaptırdıkları, deri altına boya aktarma …