Rüyada Dağ Görmek

Rüyada Dağ Görmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada Dağ Görmek Ne Anlama Gelir? çok hayırlı bir rüyadır. Rüyada dağ gören kişi ülke yönetiminde söz hakkı bulunan üstün yetkilerle donatılır, işinde bulunabilecek en üst mevkiye ulaşır, herkes içinde otorite, söz ve saygınlık sahibi olur. Rüyada bir dağın üstünde Allah’a el açıp ona şükreden kişi hayatı süresince adaletli ve merhametli bir kişi olacak demektir.

Eğer bir kimse rüyasında bir dağın kenarında dini vecibesini yerine getiriyorsa devletin üst kademelerinde resmi bir görevde, geniş yetkilerle bir memurluk kariyerine atanır. Bir kişi eğer rüyasında dağdan indiğini görürse maddi zarara ve kayıplara uğrar. Bir kişi dağda rampa bir yoldan çıktığını görürse bu onun yaşayacağı vicdan azabına delalet eder.

Rüyada Dağ Görmek Ne Manaya Gelir?

Şanı yüce ve şöhretli bir sultana delâlet eder.

Yine kişinin rüyada bir dağ üzerinde “Elhamdülillah” diyerek Allahu Teâlâ’ya hamd ettiğini görmesi, adil bir devlet reisine delâlet eder.

Yine rüyada kendisini dağ üstünde gören kimse, bütün arzu ve isteklerine kavuşur ve şanı yüce olur.

Rüyada Dağa Tırmanmak

Rüyasında dağa tırmandığını gören kişi, dişiyle tırnağıyla kazıyarak, kazancına haram bulaştırmadan iyi bir yerlere gelecek ve işinde başarılı olacak demektir.

Rüyada Dağ Yolu Görmek

Rüyada dağ yolu gören kişi, mecburi olarak vatanından ayrılacak demektir. Dağ yolu aynı zamanda keder, üzüntü ve zorluk manasına gelir.

Rüyada Dağ Taş Görmek

Rüyada dağda taş görmek iyi değildir. İnsanların bir türlü üzerinde görüş birliğine varamadığı için bir birini yedip durduğu bir konuya delalet eder.

Rüyada Dağda Yürümek

Rüyada dağda yürüdüğünü gören kişi dünya malından ve nimetlerinden payına düşeni alacak demektir.

Rüyada Dağda Kar Görmek

Rüyada dağda kar olduğunu ya da dağa yağmur yağdığını görmek çok iyidir, güzel ve mutluluk verici, hayırlı şeylerin olacağına delalet eder.

Rüyada Dağdan Yuvarlanmak

Rüyada dağdan yuvarlanmak ya da düştüğünü görmek kişinin yaptığı hatalar nedeni ile işini, kazancını ve koltuğunu kaybetmesi manasına gelir.

Rüyada Dağın Yandığını Görmek

Rüyada dağın yandığını görmek herkesin tanıdığı birinin öleceğine ya da ülke başkanın hezimete uğramasına delalet eder.

Ayrıca kontrol et

Rüyada Dinlenmek

Rüyada Dinlenmek Ne Anlama Gelir?

Rüyada Dinlenmek Ne Anlama Gelir? Fazla miktarda para harcayan kişinin müsrif tavırlarından vazgeçmek zorunda kalacağına …