Roketin Yapısı Nedir

Roketin Yapısı Nedir

Roketler böyle değildi. Bunlarda yakıtın yanmasındaki devamlılığı sağlayan oksijen ayrıca iç kısımda depo edilebildiği için roketler havasız bir ortamda sevk aracı olarak kullanılabilir Bu özellik roketleri uzay boşluğunda kullanmada çok yararlı bir araç durumuna getirmiştir Roketler genel olarak yakıtlarına göre Katı Yakıtlı Sıvı Yakıtlı olmak üzere iki kısma ayrılır Katı yakıtlı roketler tıpkı havai fişekler gibidir. Bu tip roketlerin bir yanma odası bir de egzoz deliği Nozul vardır. Yakıt olarak da barut bulunur. Son zamanlarda barutun yerini alan kimyasal bileşiklerden yapılmış katı yakıtlar kullanılıyor. Bu tip roketlerin yakıtı kısa zamanda bittiği için menzili de azdır

En ilkel roket yapısına sahip havai fişekte tepkiyi yaratan güç barutun ateşlenmesiyle meydana gelen bir patlamadır. Ateşlenen baruttan çıkan gazlar havai fişeğin kapalı bölmesindeki küçük delikten Nozul dışarı püskürürken patlamanın meydana getirdiği basınç dengesini bozar ve ön kısımda basınç fazla olduğundan havai fişek süratle ileriye fırlar. Aslında jet motorları da etki tepki esasıyla çalışır. Fakat bu motorlarda yakıtın yanmasını sağlayan havadaki oksijendir. Bu bakımdan jet motorları havasız bir ortamda çalışmaz.

Sıvı yakıtlı roketler katı yakıtlı roketlere nazaran çok geniş bir hareket sahasına sahiptirler. Bu roketler 4 ana bölümden oluşur Yanma odası Sıvı yakıt sıvı yakıtı yanma odasına aktaran en­jektör Egzoz borusu Soğutma düzeni Sizlere roketler konusunda az da olsa verdiğim bilgilerden sonra asıl konumuz olan Model Roketçiliğe geçelim.

Model Roketçilik Model Roket yerçekimine karşı aerodinamik kaldırma gücü kullanmaksızın havaya çıkan bir modeldir. Bu model roket motoru yardımıyla tahrik edilir. Tekrar uçuşa çıkarılmak maksadıyla yere emniyetli dönmesini sağlayan bir mekanizması Paraşüt Strimer bulunur. Bu mekanizma büyük ölçü de madeni olmayan parça­lardan yapılır.

Model Roket Motoru önceden hazırlanmış ve kullanılmaya hazır içindeki bü­tün kimyevi maddeleri yanıcı özelliğe sahip katı bir roket reaksiyon motorudur.

Model Roketlerde Sınıflandırma Uluslararası Havacılık Federasyonu FAI aşağıda belirtilen sınıfları Dünya Şampiyonaları için belirlemiştir.

SlA irtifa Modelleri S2A Yük Modelleri S3A Paraşüt Süreli Modeller S4B Bust-Planör Modelleri S5B Ölçekli irtifa Modelleri S6A Şerit Süreli Modeller S7 Ölçekli Modeller S8E Radyo Kontrollü Planör Süreli Modeller

Ayrıca kontrol et

Laue Nedir

Laue Nedir?

Laue Nedir? Alman fizikçisi. Işığın farklı dalga boylarının ayrılmasını (tayf) buldu. 1914’de Nobel fizik mükafatını …