Recm Nedir

Recm Nedir? Recm Ne Anlama Gelir?

Recm Nedir? zina fiilini işleyenlere uygulanan şeriat cezası. recm ile ilgili tartışmalar mezhepler ve tarikatlar arası ayrılığa da neden olmuştur. Recm kelimesinin Kur’an’da taşlamakla eşanlamlı değil de daha çok hor görmek, yalnız bırakmak gibi bir anlamda kullanıldığı öne sürülür. Ancak islam’da recm, hemen hemen hep taşlama fiilinin karşılığı olarak kullanılmıştır. Zaten recm kelimesi, hemen hemen tüm dillerde, taşlama kelimesinin karşılığı olarak yer almakla birlikte, Osmanlıca’ya ( hukuk terimi olarak) “zina yapan kadın veya erkeğin taşlanarak öldürülmesi” olarak geçmiştir. incil’de de son derece aleni bir biçimde yer almaktadır.

Recm Nedir?

Taşla öldürme, taşa tutma, birine taş atma, sövme, lânet etme, kovma, birinin namusuna iftira etme, kötü zanda bulunma; evli veya dul bulunan erkek veya kadının zina etmesi halinde İslâm mahkemesi kararıyla taşlanarak öldürülmesi anlamında bir fıkıh terimi. R.c.m kökünden mastar, çoğulu “rucüm” dür. Aynı kökten “racîm”; recm olunan, taşlanan, kovulan ve lânetlenen anlamındadır.

Kur’an-ı Kerim’de bu anlamda “recm” ifadesi bulunmamaktadır. Bir ayette gaybı taşlamak” (el-Kehf, 18/22), başka bir yerde, “yıldızları Şeytanlar için atış taneleri yaptık” (el-Mülk, 67/5) ayetinde “atış taneleri” anlamında “rucûm” çoğul olarak gelmiştir. Zina edenin taşlanması Sünnet, ve icma delillerine dayanır.

Zina bütün semavî dinlerde haram kılınmış ve çok kötü bir fiil olarak kabul edilmiştir. İslâm’da zina büyük günahlardan olup, ırz, namus ve neseplere yönelik olduğu için, cezası da hadlerin en şiddetlisidir.

Recm etme yöntemleri Recm cezası üç sekilde uygulanır Failleri toprağa dikine gömerek taşlamak suretiyle Faillerin üzerine taştan bir duvar devirmek suretiyle Failleri yüksek bir yerden taşların üzerine atmak suretiyle.

islam’da Recm

islami Nikah yapmadan yapılan cinsel birliktelikler Zina ve fuhuş olarak addedilir ve islam nazarında meşru değildirler Kur’an-ı Kerim’de konuyla ilgili hüküm şöyledir zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüzer değnek vurun. Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsanız, allah’ın dini(nin koymuş olduğu hükmü uygulama) konusunda onlara acıyacağınız tutmasın. mü’minlerden bir topluluk da onların cezalandırılmasına şahit olsun.( Kuran-ı Kerim, nür süresi, 2. ayet)

Ayrıca recm ile ilgili sayısız hadis bulunmaktadır. Ancak hadisler ile kuran arasında bir çelişki vardır. Kuranda recm ile ilgili hiçbir hüküm bulunmamaktadır. Yahudi şeriatı kitabı talmut’ta ise recm açıkça geçmektedir.

Ayrıca kontrol et

Dövme Yaptırmak Günah Mı

Dövme Yaptırmak Günah Mı? Dövme Nedir?

Dövme Yaptırmak Günah Mı? İnsanların vücutlarına iğneli bir makina donanımıyla yaptırdıkları, deri altına boya aktarma …