Reçine Nedir

Reçine Nedir

Kısmen sentetik Reçine sayılabilecek ilk reçine 1862 de nitroselüloz, bitkisel yağlar ve kafurdan elde edildi. Selüloit ise 1869 da yapıldı. Tam anlamıyla ilk sentetik reçine, 1910 da L. H. Baekeland tarafından fenol ve formaldehitten elde edilen bakalittir.Bazı bitkilerde, özellikle çamlarda oluşan, katı veya yarı akışkan organik salgı maddesi, Ağaç sakızı kimya Sonsuz polimerleşme ile elde edilen, büyük moleküllü yapay madde Bazı bitkilerde, özellikle çamlarda oluşan katı ya da yarı akışkan, kolay eriyen, organik salgı maddesi. Doğal Reçineler çok az sayıda olmakla birlikte, sentetik reçineler, çok çeşitlilik gösterir. Doğal reçineler ağaçlardan elde edilir.

Reçine Kanalı Genellikle çam türü ağaçlarda bulunan, başkesitte gözeneklere benzeyen küçük noktalar halinde görülen, içi reçine dolu bölüm.Reçine Kesesi Bazı açık tohumlular ile benzerlerinde bulunan ve Reçineli maddelerin birikmesine yarayan küçük kese Reçine, katı ya da yarı akışkan, billurlaştırılması güç, Suda çözünmeyen, organik çözücülerde çözünen, ısıtılınca yumuşayan ve ergiyen madde.

Reçineler, Bitkilerde bir yağ içerisinde erimiş halde veya zamklarla birlikte bulunurlar. Çamgiller, baklagiller, maydanozgiller gibi familyalarda reçine taşıyan Bitkiler çoktur. Bu bitkilerde yağ ve zamklarla birlikte bulunan reçineler salgı kanallarında toplanır Bitkilerde salgı kanalları tabii olarak bulunduğu gibi, patolojik bir olay veya her yaralanma neticesinde meydana gelir. Reçinesi, hücrelerinde veya salgı tüylerinde toplanan bitkiler de vardır.

Eskiden eczacılıkta ilaç hammaddesi olarak kullanılan Kehribar, Baltık sahillerinde bulunan Pinus succinifera Kehribar çamı adlı bir çam türünün fosilleşmiş reçinesinden ibarettir.Reçineler Bitkilerden saf olarak elde edilmeyip, yağ gibi çeşitli maddelerle karışım halinde elde edilir. Reçine elde etmek için Bitkinin kabuğu özel bir bıçakla çizilir. Sonra balyozla dövülerek veya alevle yakılarak yaralanır. Bazı bitkilerde ise reçine etanol, eter gibi maddelerin yardımıyla, tüketme metodu ile elde edilir.

Bugün sanayide tabii Reçinelerin yerini büyük ölçüde suni reçineler almıştır. Suni reçineler, fiziksel yönden tabii Reçinelere benzerse de kimyasal yönden farklılıklar gösterir. Termoplastik ve termoset reçineler olarak iki sınıfa ayrılırlar. Suni reçineler en çok plastikte, ayrıca vernik, yapıştırıcı ve iyon değiştiricilerin üretiminde kullanılır.Sınai önemi büyük olan reçineler ayrı konular halinde verilmiştir, bakınız Plastik , Polimer Bazı reçineler Aşağıda polimerleşme ile elde edilen bazı reçineler verilmiştir Polieter Polistiren Polisülfon Polisülfür Polivinilasetat Polivinilflorür Polivinilalkol Poliklorodifenil Poliklorotrifluoroetilen Poliakrilonitril

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …