Rauf Denktaş Hayatı

Rauf Denktaş Hayatı? Rauf Denktaş Kimdir?

Rauf Denktaş Hayatı? Rauf Raif Denktaş, 27 ocak 1924 tarihinde Kıbrısın Baf bölgesinde doğdu. Rauf Denktaş 1,5 yaşında iken annesini kaybetti. Babası hakim Raif Beydir. Anneannesi ve babaannesi tarafından büyütülen Denktaş, 1930 yılında eğitim için istanbula gönderildi.

Rauf Denktaş Hayatı

Rauf Denktaş Hayatı1Arnavutköyde ilkokuldan liseye kadar Eğitim veren Fevzi Ati Lisesinde yatılı okumaya başladı. Ortaokuldan sonra Kıbrısa döndü ve liseyi Kıbrısta bitirdi. II. dünya Savaşından sonra hukuk eğitimi için ingiltereye gitti. Mezun olduktan sonra avukatlığa başladı. 1949 yılı yaz aylarında savcılık yapmaya başladı. Yine aynı yıl Aydın Hanımla evlendi.

27 Kasım 1948 Tarihinde

Kıbrıs Türklerinin düzenlediği ilk mitingte Dr. Fazıl Küçük ile beraber hatiplik yaptı. Türk Cemaatının iki önemli ismi faiz Kaymak ve Dr. Fazıl Küçük arasında arabulucu rolünü üslenip, toplumun çıkarlarının takipçisi oldu.

Faiz Kaymakın teklifi ve Dr. Fazıl Küçükün tasvibiyle Kıbrıs Türk kurumlar federasyonu kongresinde başkanlığa seçildi. Savcılık görevinden ingiliz yönetimini zorlukla ikna ederek istifa etti ve Cemaat sorunlarıyla uğraşmaya başladı.

1955 te terörist bir hüviyete bürünen Enonisle mücadelede ve EOKA karşısında Kıbrıs Türklerinin direnişine yön veren Denktaş, 1958 yılında hükümetteki görevinden istifa etti. Arkadaşlardıyla 1.8.1958 de Türk Mukavemet Teşkilatını kurdu.

1959 Zürih ve Londra Antlaşmaları ile, 1960 antlaşmaları ve Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasasının hazırlanmasında emeği geçti. Aynı yıl Türk Cemaat Meclisiyle icra Komitesi Başkanlığına seçildi.

1958 Yılında

Rum tedhişçiler, Türk köylerine saldırınca, Türkler de bu olayları protesto etti. Zürih-Londra antlaşmaları öncesinde Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş, ankaraya Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ile görüşmeye gitti. Bu görüşmede Denktaş adaya Türk askeri gönderilmesi teklifini dile getirdi.

16 Ağustos 1960 tarihinde 650 kişilik Türk alayı Magosa Limanına ayak bastı. 1963 olaylarından sonra Denktaş temaslarda bulunmak üzere Ankaraya gitti. Temaslarını tamamlayan Denktaş bir sandalla Kıbrısa geçti ve Türk direnişini örgütlemeye başladı.

1964 Londra Konferansından Sonra

Makaryos tarafından istenmeyen adam ilan edildi. Yeşiladaya girmesi yasaklandı. Gizlice Erenköye çıkarak savaşa katıldı. 1967 de adaya gizlice girerken tutuklandı. Yoğun girişimler sonucu Türkiyeye geri verildi. 1968 de adaya giriş yasağı kaldırıldığından Kıbrısa döndü.

Rauf Denktaş, 5 temmuz 1970 tarihinde yapılan genel seçimlerde yeniden Türk Cemaat Meclisine Meclis Başkanı seçildi.

Denktaş, 16 Şubat 1973 tarihinde Kıbrıs Türk Toplumu tarafından yeniden başkan seçildi ve 28 Şubat 1973te gerekli andı içtikten sonra Kıbrıs Cumhurbaşkan Muavini ve Kıbrıs Türk Yönetimi Başkanı olarak göreve başladı.

1974 Türk Barış Harekatı

1974 Türk Barış Harekatı sonrasında 13 Şubat 1975 te Kıbrıs Türk Federe devletinin ilanını sağladı ve devlet Başkanı ve Meclis Başkanı görevlerini yürüttü. Federe Devlet anayasası uyarınca 20 haziran 1976 günü yapılan ilk Genel Seçimlerde büyük bir çoğunlukla, Halk tarafından seçildi.

1981 de ikinci kez Devlet Başkanlığına seçilen Denktaş, 1983 de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini ilan etti ve 1985 de Cumhurbaşkanlığına seçildi. 1990, 1995 ve 2000 yıllarındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini tekrar kazanarak görevine devam etmektedir.

ingilizce ve Rumcayı iyi bilen Denktaş evlidir. Üç oğlu ve iki kızı olmuştur. Bir oğlunu bademcik ameliyatında, bir oğlunu trafik kazasında yitirmiştir. Bugün bir oğlu, iki kızı ve onbir torunu vardır.

Bugüne dek yayınlanmış 50 kitabı ve bir film senaryosu işgal altında vardır. Yazarlık – Fotoğrafçılık en sevdiği uğraşlarıdır. Amerika – ingiltere – Avusturalya – italya – Türk Cumhuriyetleri – Polonya – Fransa – Avusturya ve Türkiye Cumhuriyetinde fotoğraf sergileri açmış, sayısız konferanslar vermiş ve çeşitli ödüller ile fahri doktora ve profesörlük payeleri almıştır.

Ayrıca kontrol et

Melikşah Hayatı

Melikşah Hayatı? Melikşah Kimdir?

Melikşah Hayatı? Sultan Alp Arslan’ın oğlu türk Selçuklu Hükümdarı Melikşah, 1055 yılında İsfahan’da doğmuş, 1092 …