Pil Nedir

Pil Nedir

pilin tanımı piller elektrik yükünü biriktiren ve kullanması gereken zamanda harcayan bir depo görevini yüklenmektedir pil üreteçler grubunun şimdilik en küçük üyesidir pil, çeşitleri volta pili alexsander voltanın 1800de bulduğu volta pilinde elektrolit olarak sülfat asidinin suda eriğiyi kullanılır. elektronlar ise bir bakır bir de çinko çubuktur. çinko çubuk negatif bakır çubuk ta pozitif kutbu oluşturmaktadır. daha hiçbir elektrik devresine bağlanmamış bir volta pilinin iki ucu arasındaki potansiyel farkı 1 volttur. devreyi tamamladığımızda 1 voltluk gerilimin hızla düştüğünü göreceksiniz

çünkü çinko iyon salarak hızla erimeye başlamıştır. bu iyonlar so4sülfatla birleşerek znso4 çinko, sülfat karışımıü oluştururlar. bu arada hidrojen gazı da bakır çubuk etrafında kaçak hava kabarcıkları şeklinde yükselmişlerdir. akım devam ettikçe gerilim farkı azalır

artık öyle bir an gelir ki devreden akım geçmez. eriyik içindeki hidrojen bakır çubuğu kaplar. elektrolit artık bakır çubuğun çeperine dokunamaz hale gelmiştir. kutupların yeni hidrojenle kaplanan bakır çubuğun üzeri temizlenirse ve yeniden eriyik içine batırılırsa akım geçmeye devam eder. bu iki türlü yapılır. biri zımpara kağıdı ile bakırın üzerindeki hidrojen tabakası kazınır. diğeri ise bakır çubuk ateşe tutularak hidrojen kaplı tabaka yakılır. en basit ve ilk elektrik pili, olan volta pili pratik olmadığından günümüzde kullanılmaz.

daniel pili ortadan gözenekli bir bölümle ikiye bölünmüş bir kap alalım. bu kabın birinci bölümüne znso4ün suda eritilmişini diğerine de cuso4ün sudaki eriyiğini koyalım. znso4ün bulunduğu yere bir çinko çubuk batıralım. diğerine de bakır bir çubuk batırılır. daniel pilini yapmış oluruz. aslında kimyasal tepkimeyi göz önüne alarak şöyle bir sonuca varabiliriz

pozitif elektrik yüklü çinko iyonlarının bakır çubuğu kaplayıp kutuplaşma meydana getirmesi gerekir. oysa böyle bir olay meydana gelmez. pozitif yüklü çinko iyonları bakır çubuğa doğru giderken gözenekli kabı geçer geçmez çinko çubuğa doğru negatif elektrik yüklü so4 iyonlarıyla karşılaşırlar. bu karşılaşma sonucu bir tepkime oluşur.

ikinci kapta bulunan cu+so4deki pozitif elektrik yüklü iyonları ise pozitif kutbu yani bakır çubuğa doğru giderlerken ve orada birikirler. burada biriken bakır iyonları daha lsonra elektrik yüklerini sıfırlarlar. diğer kaptaki elektrik yükü so4 iyonları ise negatif kutba yani çinko çubuğa giderek çinkoyu eritmeye başlar. bu sırada elektron da verirler. sonuçta bir kimyasal tepkime olur.

buraya kadar olanları özetleyecek olursak çinko çubuğun eridiğini ve bakır çubuk üzerinde de bir bakır tabakası oluşturduğunu görürüz. aynı cins madde ile kaplandığından pozitif kutuplanma olmadığı görülür. bu pillerin gerilim farkı değişmez. bu nedenle günümüzde hala kullanılmaktadır.

leclanche pili bu pilde elektrolit olarak nişadırın sudaki eriyiği kullanılmaktadır. pozitif kutup olarak kömür negatif kutup olarak da çinko kullanılmalıdır. leclanche pilinin, çalışma ilkesini tam olarak anlayabilmek için şöyle bir deney yapmakta yarar vardır.

bir kabın içine su koyalım. bu suyun içinde de nişadır eritelim. eriyiğin içine bir kömür diğeri de çinko iki çubuk batıralım. bu iki çubuğu bir iletkenle birleştirelim. pozitif yüklü nh4 kömür çubuk üzerini kaplar ve kutuplaşmaya yol açar. leclanche pilinde, bu kutuplaşmayı önlemek amacıyla mangandioksit kullanılır

gözenekli bir küçük kap içine konan mangandioksite çarptıkları zaman yanarlar. öte yandan klor iyonları da çinko çubuğa yani negatif kutba doğru giderler. burada zncl2ye dönüşür. pilden akım geçtiği süre içinde kömür çubuğu kaplayan mangandioksit eksilir

bunun sonucunda pilden, akım geçmeye başlar. leclanche pilleri sürekli elektrik akımı elde edilmeyen yerlerde kullanılır. çünkü mangandioksit bitmesi ve kömür çubuğun kutuplaşması akımın kesilmesini ve kömür çubuğun kutuplaşmasını sağlar. fakat bir süre sonra kutuplaşma devam eder. sürekli elektrik akımının elde edilmesini gerektirmeyen yerler için ideal bir pildir

kuru pil silindir şeklinde bir çinko kap alalım. içine suda eritilmiş nişadırı jelatinle karıştırarak yoğun bir duruma getirip koyalım. daha sonra içine mangandioksitle kaplanmış bir kömür çubuk yerleştirelim. devreyi tamamladığımızda günümüzdeki kuru pil yapılmış olur.

çalışma ilkesi aynı leclanche pilinde olduğu gibidir. sadece sıvı elektrolit yerine daha koyulaştırılmış ve katı duruma getirilmiş elektrolit kullanılmıştır. bu nedenle taşınması açısından kolaylık sağlanmıştır.

kuru pil hakkındaki diğer bilgiler pil devrede nedir pil enerjili elektronların atomlara çarpmasını ve atomdan atoma enerji aktarılmasını sağlar.

pil iki nokta arasında potansiyel fark oluşturan araçtır yapmamız gerekenler kısa devre pili hemen bitirir. oluşan hidrojen patlamaya neden olur. pil birden bire ısınır pil asitli bir alettir. asit parçalayıcıdır. bu nedenle dikkatsizce oynanması tehlikelidir. eğer bir yerimize asit değerse önce asit değen yeri kurulamalı sonra soğuk su ve sabunla iyice yıkamalıyız.

pilin, kullanıldığı yerler piller, küçük ve taşınması kolay olduğu için walkmen kumanda aletleri oyuncak vb. yerlerde kullanılır kutuplaşma nedir kutuplaşma bir pilin artı ucunun iyonlarının sıvıda ilerleyerek diğer ucu kaplamasına denir. çünkü artı uç eksiyi eksi uç ise artıyı çeker. böylece bir uç işe yaramaz hale gelir ve devre kitlenir. pillerde kesinlikle kutuplaşma olur. ancak bunu geciktirmek önemlidir.

diğer üreteçler akümülatörler halk dilinde akümülatörler elektrik akımını depolayan ve uzun süre kullanımını sağlayan aygıtlardır. akümülatörlerin prensibi de kutuplaşan volta pilinin hemen hemen aynısıdır. çünkü akümülatör kutupları da belli bir süre sonra kutuplaşır ve elektrik akımı vermez

akümülatöre kutuplaşması uzun süren piller de denir akümülatörler içlerinde bulunan elektrolit ve elektrotlar açısından kutuplaşması çok uzun süren maddelerden seçilirler. akümülatörlerin kutupları belli bir süre sonra kutuplaşır. buna akümülatör boşaldı denir. bunun giderilmesine de akümülatörün doldurulması denir.

jeneratörler büyük yerlerde elektrik üreten büyük araçlardır. jeneratörler bazen elektrikler kesildiğinde devreye giren büyük piller, şeklinde de olabilir

Ayrıca kontrol et

Laue Nedir

Laue Nedir?

Laue Nedir? Alman fizikçisi. Işığın farklı dalga boylarının ayrılmasını (tayf) buldu. 1914’de Nobel fizik mükafatını …