Patlıcan Nedir

Patlıcan Nedir

Patılıcan Nedir, Mor renkli bir sebze. sıcak iklim sebzesidir. soğuk havayı sevmez ve sıcaklık -1, -2 olduğunda hemen ölür patlıcan fazla bir besin değeri içermediği gibi bazı yanlış bilgi vardır meyvesinde yağ, karbonhidrat ve protein miktarları gözardı edilebilecek değerlerde olduğu düşünülsede çok faydalıdır. Türkiye’de daha çok imambayıldı, karnıyarık yemekleri ve kızartması şeklinde tüketilir. Ayrıca salatası da yapılır.

patlıcanın anavatanı Hindistan’dır. Tropik bölgelerde çok yıllık bitki özelliği gösterirken bu kuşağın dışındaki iklim kuşaklarında tek yıllıktır. Yayılışı Hindistan’dan Afrika’ya doğru olmuştur. Avrupa’ya 16. yy. da ispanyollar tarafından getirilmiştir.

patlıcanın, insan sağlığındaki yerinin diğer sebze türlerinden küçümsenmeyecek düzeyde olduğu bilinmektedir. 100 gr patlıcanın kalori değeri 24’dür. 100 gr patlıcanda 1.1 g protein, 2 g yağ, ve 5.5 g karbonhidrat vardır. vitamin içeriği bakımından ise 100 gramında 30 IU A vitamini, 0.4 mg B1 vitamini, 0.5 mg B2 vitamini ve 5 mg c vitamini bulunmaktadır. Ayrıca tütünden sonra en fazla nikotin barındıran bitkidir ama sağlığa zarar verecek düzeyde değildir özellikle kabuğunda vardır.

patlıcan, dünyada üretilen sebzeler içerisinde domates, biber ve hıyar üretiminden sonra gelmektedir. sağlıklı yasam idealinin gündemdeki yerini alması ile diğer sebzelerde olduğu gibi patlıcan tüketimi ve değerlendirme olanaklarını da arttırmakta, bu durum üretimi arttırmaktadır. dünya patlıcan üretimi 1994 yılından itibaren düzenli olarak artarak, 2003 yılında %84 artışla 29,5 milyon tona ulaşmıştır

Bu artışta önemli patlıcan üreticisi ülkelerin payı olduğu görülmektedir. Nitekim dünyada önemli üretici ülkeler olan Çin, Hindistan, Türkiye, Mısır, italya ve ispanya’da patlıcan üretimi son on yılda %21 ile %118 arasında artmıştır. Üretimi önemli ülkelerden sadece Japonya’nın üretiminde bir azalma olmuştur.

Son on yıllık veriler incelendiğinde dünya patlıcan üretiminde Çin’in%50.6, Hindistan’ın %30.1,Türkiye’nin %3.8 ile ilk üç sırayı paylaştıkları, özellikle son beş yılda Çin üretiminin arttığı Hindistan ve Türkiye üretimlerinin ise fazla değişmediği görülmektedir. Dünya üretiminde ilk üç sırayı %84,5 oranı ile Çin, Hindistan ve Türkiye almaktadır. Bu ülkelerin ihracattaki payları incelendiğinde ise Çin’in ihracatının %5,5, Türkiye ihracatının %1,5 olduğu, Hindistan ihracatının ise kayda değer olmadığı görülmektedir. Diğer yandan dünya patlıcan ihracatının %21.8’ini _ispanya, %21,7’sini Meksika, %5,5’ni Çin, %3,4’ünü italya, %1,5’ini ise Türkiye karşılamaktadır. Son verilere göre üretilen patlıcanın yaklaşık %2’si ticarete ihracat- ithalat konu olmakta, taze olarak stok olmadığı için de kalan miktarın tüketimde kullanıldığı varsayılmaktadır.

Türkiyede farklı iklim ve toprak yapısı nedeni ile birçok sebze türü üretilebilmektedir. Patlıcan da bu sebze türlerinden biridir, Türkiye şartlarında patlıcan üretimi hem tarlada hem serada yapılabilmekte, fakat iklim ve toprak isteği yanında bakım şartları ve ekim nöbeti tercihinden dolayı her bölgede yetiştirilememektedir. Türkiye’de patlıcan üretimi yapılan en önemli iller içel, antalya, Şanlıurfa, hatay, aydın, bursa, adana ve Samsun’dur

Türkiye’nin 1997-2002 yılları arasında patlıcan üretimi 1992 ve 1993 yılında 750.000 ton olarak gerçekleşmiş, 1994 – 1998 yıllarında ise, 750.000 ton ile 850.000 ton arasında değişim göstermiştir. 1998 yılından sonra da üretim 900.000 tonu asarak 2002 yılında 955.000 tona ulaşmıştır. 1991- 2002 yılları arasında Türkiye patlıcan verimi hektara 19.621 kg ile 29.216 kg arasında değişmiştir. Türkiye’nin patlıcan ihracatı 2.600 ton ile 5.600 ton arasında değişmektedir. ihracat, 1993 yılında olduğu gibi bazı yıllarda 1.000 ton seviyesine düşerken, 2001 yılı gibi bazı yıllarda ise 5.500 tona ulaşmıştır. Diğer yandan Türkiye’nin en fazla patlıcan ihraç ettiği ülkeler arasında Almanya, Avusturya, Bulgaristan, Hollanda, Romanya, Rusya ve Belçika-Lüksemburg yer almaktadır

Türkiyede, aylara göre Perakende patlıcan fiyatları incelendiğinde mart ayında yüksek olarak başlayan fiyatların Ağustos ayında en düşük seviyeye ulaştığı daha sonra kasım ayına dek artarak devam ettiği görülmektedir. Diğer bir ifade ile fiyatları patlıcanın tarla ve seradaki üretimine bağlı olarak değişmektedir

Patlıcan Akdeniz Bölgesi için önemli bir sebze türüdür. Başlangıçta serada alternatif tür olarak yetiştirilmekte iken bugün örtüaltı yetiştiriciliğinde domates, hıyar ve biberden sonra dördüncü sırada yer almaktadır. Ayrıca ürün fiyatı açısından diğer sebzeler arasında en istikrarlı olan türdür. Bölgede son yıllarda açıkta yetiştiricilikte giderek artış göstermektedir

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …