Karikatür Nedir Özellikleri Nelerdir?

Karikatür Nedir

Karikatür Nasıl Yapılır? herhangi bir insanın, fikrin veya bir olayın resimlendirilerek gülünç şekilde anlatılması. Bir insanın veya bir olayın ayrıntılarına girmeksizin, kısa, düşündürücü ve özlü bir fikir vermek veya genellikle güldürmek için bazı özelliklerinin göze çarpıcı bir şekilde resimlendirilmesi. Karikatür, bir resim sanatıdır. Bu resimleri çizenlere karikatürcü veya karikatürist denir …

Devamı »

Spekülasyon Nedir Kısaca?

Spekülasyon Nedir

Spekülasyon Nedir? spekülasyon en basit şekliyle, ileride fiyat değişikliğine uğrayacak malların, aradaki fiyat farkından yararlanarak kar etmek amacıyla önceden satın alınmasıdır. özellikle bireyler, tahvil faizlerinin düşük ve gelecekteki fiyatların belirsiz olduğu dönemlerde, ileride tahvil fiyatlarının düşeceğini, dolayısıyla faizlerin yükselebilme olasılığını düşünerek paralarını ellerinde tutmayı tercih ederler.

Devamı »

Spa Nedir Faydaları?

Spa Nedir

Spa Nedir, Ne Yapılır? Son zamanlarda insanlar onun hakkında çok şey konuşmaktadırlar, fakat nedense bir çok kişi Spa, sözcüğünün gerçekten ne anlama geldiğini tam olarak bilmemektedir Kısaca, su ile gelen sağlık anlamını veren Spa sözcüğü ile ilgili aynı anlamı taşıyan fakat, farklı şekillerde yazılan kelimeler görmek mümkündür Örneğin Salus Per …

Devamı »

Buğday Nedir Nasıl Yetişir?

Buğday Nedir

Buğday Nedir, Buğday Nerede Yetişir? Buğday insan beslenmesinde kullanılan kültür bitkileri arasında dünyada ekiliş ve üretim bakımından ilk sırada yer almaktadır. Bunun sebebi buğday bitkisinin geniş bir adaptasyon yeteneğine sahip olmasıdır. Ayrıca buğday tanesi uygun besleme değeri, saklama ve işlenmesindeki kolaylıklar nedeniyle yaklaşık olarak 50 ülkenin temel besini durumundadır. Buğday, …

Devamı »

Arkeoloji Nedir Ne İş Yapar?

arkeoloji nedir

Arkeoloji Nedir Kısa Bilgi? kelimesi bu iki kelimenin birleşiminden oluşmuştur. Yani kelime manası ile eskinin bilimidir. Arkeolog terimi M.S.’nin ilk yüzyıllarına kadar Yunanistan’da sahnede dramatik mimiklerle eski efsanleri canlandıran aktörler için kullanılıyordu. Bugünkü anlamını ise 17. yüzyılda yaşamış bir doktor ve Lyons antikaları uzamanı olan Jacques Spon tarafından kazandırılmıştır Kavram …

Devamı »

Adananın Coğrafyası, Adana Coğrafyası?

Adana Coğrafyası

Adananın Coğrafi Özellikleri? Adana ili 35-38 enlemleri ile 34- 46 doğu boylamları arasında ve akdeniz bölgesinde yer almaktadır. kuzeyinde kayseri, doğusunda kahramanmaraş ve gaziantep, batısında niğde ve içel güneydoğusunda hatay illeri bulunur. güneyi 160 km.yi bulan akdeniz kıyılarıyla sınırlanan ilin yüzölçümü, 17.253 km2’dir. şehir merkezinin denizden yüksekliği 23 m. olan …

Devamı »

Adana Tarihi, Adananın Tarihi Yerleri?

Adana Tarihi

Adana Tarihi Adana Tarihçesi? araştırmalardan elde edilen bilgilere göre, çukurova, yontma taş devrinden bu yana yerleşim yeri olmuştur. çukurova’nın en eski yerleşim merkezlerinden biri tepebağ höyüğü ilk çağlardan kalmadır. höyükte rastlanan surlarla çevrili kent çekirdeği burada neolitik çağda yaşayan kent dönemine ışık tutmaktadır tepebağ’ın güneyinde taş köprü’nün bitişğinde eski kale …

Devamı »

Karadeniz Bölgesi, Karadeniz Bölgesi Bitki Örtüsü?

Karadeniz Bölgesi

Karadeniz Bölgesi İlleri,Türkiye coğrafyasının kuzeyini nerdeyse tamamen kaplayan Karadeniz Bölgesi, adını komşu olduğu Karadeniz’den alır ve Sakarya ovası’nın doğusundan Gürcistan sınırına kadar uzanan coğrafi bölgedir Büyüklük bakımından Türkiye’deki bölgeler arasında 3. sırada yer alır. Türkiye’nin doğu-batı genişliği ve dolayısıyla da yerel saat farkı en fazla olan bölgesidir. Karadeniz Bölgesi kendi …

Devamı »

Akdeniz Bölgesi İklimi, Akdeniz Bölgesi Özellikleri?

Akdeniz Bölgesi

Akdeniz Bölgesi Hakkında? Türkiyenin güneyinde yer alır ve adını komşu olduğu Akdeniz’den alan bir bölgedir. Adana ve Antalya bölümü olarak ikiye ayrılır.Beydağı, Elmalı, Sultan, Çiçekbaba dağları, Batı Toroslar, Tahtalı, Boklar, Aladağ, Binboğa Dağları Orta Toroslar içinde kıyıya paralel olarak uzanır. Bu oluşum sebebiyle ; Denizin etkisi iç kesimlere sokulamaz.Kıyı ile …

Devamı »

iç Anadolu Bölgesi İklimi?

iç Anadolu Bölgesi

iç Anadolu Bölgesi Anadolu yarımadasının orta kesiminde yer aldığı için “Orta Anadolu Bölgesi” adıyla da anılır. iç Anadolu Bölgesi, Konya, Yukarı Sakarya, Yukarı Kızılırmak, ve Orta Kızılırmak bölümleri olmak üzere 4 bölüme ayrılmıştır Sivrihisar, Sündiken, Hınzır, Kızıldağ ve Tecer Dağları ve iç Anadolu Bölgesindeki kıvrım dağlardır. Karadağ, Karacadağ, Hasan dağı, …

Devamı »