Ana Sayfa / Tarih / Osman Gazi

Osman Gazi

Osman Gazi

Osman Bey, yerel ismi ile Otman Bey,Osman gazi ya da I. Osman, Osmanlı türkçesi Osman bin Ertuğrul D 1258, Söğüt ö 1326, bursa Osmanlı Beyliğinin kurucusudur. Babası Ertuğrul Gazi, annesi ya da babaannesi, Hayma Anadır Hayma veya Hayme Hatun.Oğuz Türklerinin Kayı boyundandır

erkek Çocukları Pazarlı Bey Çoban Bey Hamid Bey Orhan Bey Alaeddin Ali Bey Melik Bey savcı Bey Kız Çocukları Fatma Hatun Yaşamının erken dönemleri hakkında güvenilir kayıtlar yoktur. Dönemine ait tüm çağdaş eserler büyük ölçüde 1422 ya da hemen sonrasında tarihlendirilen ve artık mevcut olmayan özgün bir metinden türemiş oldukları açıktır Çağdaşı ünlü gezgin ibn Battuta, Osman beyin oğlu Orhan Beyi, o dönemdeki başkent bursada ziyaret etmiştir. 1283te babası Ertuğrulun ölümü ile babasının yerine Anadolu Selçuklu Devletinin uçbeyi oldu. 1299da Anadolu Selçuklu devletinin büyük uçbeyi oldu. Bu tarih, aynı zamanda birçok tarihçi tarafından Osmanlının kuruluş tarihi olarak kabul edilir.

Osman Bey, büyük uçbeyi olduktan sonra Bizans yönündeki faaliyetlerine hız verdi. Çünkü o dönemlerde Bizans isyanlar, kargaşalar ve taht kavgaları içindeydi. Durumdan faydalanan Osman bey Karacahisar, bilecik, Yarhisar , inegöl ve Yenişehiri aldı. 1288de beyliğin başkenti Bilecike taşıdı

Bizans ordusu ile yaptığı Koyunhisar Savaşını kazandı. Koyunhisar Savaşı, Bizanslılar ile Osmanlılar arasındaki ilk savaştır. Bazı tarihçiler, Osmanlının kuruluş tarihi olarak, Koyunhisar Savaşının kazanıldığı 27 temmuz 1302 tarihini gösterirler. Bu savaşla birlikte Osman Beyin adı ve Osmanlı Beyliği, Anadolu çapında tanınmıştır. Bu zafer dolayısıyla Anadoludan gönüllüler Osman Beyin safında savaşmak üzere Batı anadoluya akın ettiler. Bu zaferle iznik ve izmitin fethi kolaylaştı. Bursa kuşatıldı, fakat alınamadı.

Osman Bey, sağlığının bozulması nedeniyle 1320de beyliğin yönetimini oğlu Orhan Beye bıraktı. 1326da Söğütte nikris hastalığından öldü. Türbesi Bursadadır.

Osman gazi, babası Ertuğrul Gaziden yaklaşık 5 bin km² olarak devraldığı Osmanlı toprağını oğluna 16 bin km² olarak devretmiştir. ilk Osmanlı parası olan akçe, Osman Beyin zamanında basılmıştır.Bu akçeler bakırdandır,bu da devlet ekonomisinin gelişmekte olduğunu gösterir. Osmanlı padişahlarından II. Abdülhamit, kütahya Domaniçin Çarşamba köyünde Osman Beyin annesi veya babaannesi olan Hayma Ananın türbesini yaptırmıştır. gündüz Bey veya Gündüzalp, Osmanlı Beyliğinin kurucusu Osman gazinin kardeşidir. Aydoğdu Beyin babasıdır

Ayrıca kontrol et

Körfez Savaşı

Körfez Savaşı ABD öncülüğünde, ingiltere, Fransa, Suudi Arabistan, Suriye, Mısır gibi 28 devletin askeri koalisyonuyla …