Mustafa Fevzi Çakmak Hayatı

Mustafa Fevzi Çakmak Hayatı

Asker ve siyaset adamı. 1856 yılında istanbulda doğdu. Anadoluda kurtuluş kaynaşmaları başladığı sırada, Sarayın gözde adamları arasındaydı. 1898 yılında kurmay yüzbaşı olarak Akademiyi bitirdikten sonra, Arnavutlukta görev yaptı 1899. Arnavutluk ve Rumeli vilayetleriyle ile ilgili ıslahat kararlarını uygulamakla görevli heyette bulundu 1912 1917 de Diyarbakırda tümen komutanlığı aynı yıl Filistinde 7. Ordu komutanlığı yaptı. 1918 de Genelkurmay Başkanlığında görevliydi ve Mustafa Kemalin Samsuna hareketinden bir gün önce de 1. Ordu müfettişliğine atandı

1919 yılı başlarında Ali Rıza Paşa Kabinesinde Harbiye nazırı oldu. Fevzi Paşa 3 Mayıs 1920de Kozan milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine katıldı aynı gün de Milli Savunma Bakanlığına ve icra Vekilleri heyeti reisliğine getirildi.

1920 sonlarında Erkanı Harbiyesi Umumiye vekil vekiliydi. 1921 de II. inönü Savaşından sonra Korgenerallik rütbesiyle Genelkurmay Başkanlığına getirildi. Sakarya Zaferinin ardından da Meclisten mareşallik rütbesini aldı. ilk yıllarda aynı zamanda milletvekiliydi ama 1925 te askerlikle siyaset arasında bir seçim yapma durumunda kalınca asıl mesleğinde karar kıldı ve 1944 yılında yaş haddinden emekliye ayrılıncaya kadar Genelkurmay Başkanlığında kaldı. En büyük başarısı Atatürk ile inönünün de kesinlikte aynı görüşte olmalarından güç alarak, orduyu siyaset dışında bırakabilmesiydi.

Çakmak, askerlik hayatını iki ayrı döneminde, iki eser yayınladı Gorbi Rumelinin sureti ziya ve Balkan Harbinde Garp cephesi hakkında konferanslar 1927 ve Büyük Harbde Şark cephesi hareketleri 1936.

Mareşal Fevzi Çakmak, 1948 de siyaset sahnesine çıktı ve emekliye ayrılışından sorumlu tuttuğu inönüye karşı çıkmak için DP listesinden istanbul milletvekili olarak Meclise girdi. Atatürk dönemi bakanlarından Cami Baykut ve Tevfik Rüştü Aras ile birlikte sol eğilimli insan Hakları Derneğini kurdu. 12 Nisan 1950 tarihinde vefat etti. Eyüp Sultanda toprağa verildi

Ayrıca kontrol et

Ayten Gökçer Hayatı

Ayten Gökçer Hayatı, Ayten Gökçer Kimdir?

Ayten Gökçer Hayatı 26 Ocak 1940 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Gerçek ismi Ayten Kaçmaz’dır. Çocukluğunu …