Mühendis Nedir

Mühendis Nedir

Mühendis Nedir? Mühendis Ne Demektir? Mühendis Nedir Kısaca? Mühendis Ne Demek? Mühendis Hakkında Bilgi?

Mühendis Nedir, Mühendislik bilim ve matematiksel prensipleri, tecrübe, karar ve ortak fikirleri kullanarak insana faydalı ürünler ortaya koyma sanatıdır. Mühendisler, köprüler, tıbbi teçhizatlar, zehirli atıkları temizleme yolları ve toplu taşıma sistemleri tasarlar. Bir başka deyişle Mühendislik, belirli bir ihtiyacı karşılamak için gerekli teknik ürün ve sistemi üretme sürecidir.

Türk Dil Kurumuna göre mühendislik Mühendis insanların her türlü ihtiyacını karşılamaya dayalı yol, köprü, bina gibi bayındırlık tarım, Beslenme gibi gıda fizik, kimya, biyoloji, Elektrik, Elektronik gibi fen uçak, otomobil, motor, iş makineleri gibi teknik ve sosyal alanlarda uzmanlaşmış, belli bir eğitim görmüş kimse.

Mühendislikte çeşitli seçenekler mevcuttur. Mesela araştırma, tasarım, Analiz etme, geliştirme, test etme ve Pazarlama gibi. Eğer yeni şeyler keşfetmeye ilgi duyuyorsanız, kariyer olarak araştırma Mühendisliğini düşünebilirsiniz. Hayal gücü ve yaratıcılığa sahip iseniz, tasarım Mühendisliği size daha uygundur. Analitik Mühendislikteki çalışmalar çoğunlukla matematik ve fen derslerine benzer. Laboratuar çalışmalarını ve deney yapmayı seviyorsanız geliştirme mühendisliğini tercih edebilirsiniz. En önemli beş alan Kimya, inşaat, elektrik, endüstri ve makine mühendislikleridir Ayrıca başka branşlar da mevcuttur. Uzay, okyanus, nükleer, biyomedikal ve çevre Mühendislikleri gibi.

Mühendislik Mesleği Bir Mühendisi pratik olarak şöyle tarif edebiliriz. Mühendis, içinde bulunduğu kuruma Pozitif ivme kazandıran insandır. Örnek olarak, ayda 1000 soğutucu üreten bir kuruluş çatısı Altına giren mühendis üretimi 1100 e 1200 e çıkartmayı hedef olarak benimseyip başarmalıdır. Ücretini de bu üretim artışından pay olarak almalıdır.

Mühendis kendine güveni tam, cesur insan demektir. Kararsız ve zayıf karakterli insanlar iyi bir Mühendislik eğitimi alsa bile uygulamada asla başarılı olamazlar.

Mühendis demek, mühendisliğin, sembolü olan cetvelden daha düzgün insan demektir. Asla yalan söyleyip demagoji yapmaz. Yalan söyleyip demagoji yapanlar asla mühendislik yapamazlar.

Mühendisler sürekli olarak büyük yatırım projelerinde karar mercii olduklarından ulusal çıkarları daima her türlü çıkarın üstünde tutarlar. Sorumluluğu altındaki projelere ilgi duyan kurumların özel ilgi alakalarını şiddetle ret eder.

Mühendisler, riski severler ve risk ile birlikte yaşamayı bir yaşam biçimi olarak kabul ederler. Cephedeki bir asker gibi kendini, ulusunun yapmış olduğu teknolojik bağımsızlık savaşının bir cephe komutanı olarak görür.

Mühendisler kendi mesleklerini daima politik ve siyasi tartışmalardan uzak tutar. Siyasi kamplaşmalardan uzak durup, bir geniş cephe içinde ulusunun teknolojik bağımsızlık savaşı içinde yerini alır. Uygulamalarında asla partizanca davranmaz ve partizanca yapılan baskılara da boyun eğmez.

Mühendisler yüksek ücret bile teklif edilse sabit bir ücrete bağlı kalıp çalışmaz. Ücretini çatısı altında çalıştığı kuruma sağladığı üretim artışından hakkı olarak, yani payını alır. Dolayısıyla asla bir Mühendisin ücretine sınır konamaz. Üretimi artırdığı oranda yüksek payı hakkı olarak alır.

Mühendisler makinelerden ziyade insanların sevk idaresinden sorumlu oldukları için insanlar ile iyi iletişim içinde olup toplumcu ve ulusçu anlayışa sahip olmalıdırlar.

Mühendis ulusuna ve topluma daha faydalı olabilmek için mevcut kurumlarda iş bulamaz ise kendi işini kendi kurmalıdır. Bu konuda kimseye yük olmamalıdır. Hele devlete hiç yük olmamalıdır. En basitinden kerpiç kesip ulusal üretime katkıda bulunmalıdır Türkiyede Mühendislik Dalları.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …