Monosit Yüksekliği

Monosit Yüksekliği Nedir

Monosit Yüksekliği? Monosit Yüksekliği Nedir? Monosit Yüksekliği Ne Demek? Monosit Yüksekliği Ne Demektir?

Monosit bir lökosit türüdür. Kanımızda bulunan lökositlerin akyuvarların ortalama olarak yüzde 1,7-9,3 ‘ünü oluştur.Yani monosit testinin normalin üstü olarak nitelendirilmesi için kabaca % 10’un üstü olması gereklidir.

Monositler kemik iliğinde yapıldıktan sonra kan dolaşımına geçerler. Kan dolaşımında birkaç saat dolaşımından dokulara girerler. Dokulara geçen monositler makrofaj adını alır. Monosit yükseliği vücut savunmasında görevli olup fagositoz yaparlar. Monositlerin bir diğer görevi ise enfekte edilmiş vücut hücrelerini ortadan kaldırabilmeleridir. Monosit testi tek başına yapılan bir test değildir.

Kan sayımı yani hemogram testi parametreleri içinde diğer parametrelerle birlikte değerlendirilen bir testdir. Düşük çıkmasından çok yüksek çıkması klinik olarak anlamlıdır. Monositler bir çok hastalıkta yüksek çıkabilmektedir

Monositlerin yüksek olarak değerlendirilmesi için monosit yüzdesinin % 10 ‘un üstünde olması gereklidir. Bazı kaynaklarda ise % 12 ve üstü monositlerin yüksek olarak değerlendirilmesi yönünde kabul edilmektedir.

Monositlerin Yükseldiği Durumlar Nelerdir

 1. Bazı bakteriyel enfeksiyonlar
  Akut enfeksiyonlar sonrası iyileşme dönemleri
  Bazı protozoal enfeksiyonlar (sıtma gibi)
  Bazı kan hastalıkları (monositik lösemi,KML,Polisitemi gibi)
  Lenfomalar
  Bazı kanser türleri (Over,Mide,Meme Kanseri gibi)
  Sebebi bilinmeyen bazı ateşli hastalıklar

Monosit Nedir? Monosit Yüksekliği Neden Görülmektedir?

Monosit bir lökosit ( Akyuvar) türüdür. Monosit, kanımızda bulunan lökositlerin ortalama olarak yüzde 1,7 ile
9,3 ‘ünü oluştur.

Monosit yüksekliğinden söz edebilmek için, kandaki monosit yüzdesinin % 10-12 değerlerinin üstünde olması gerekmektedir. Monositlerin düşük çıkmasından çok yüksek çıkması klinik olarak anlamlıdır.Monositler bir çok hastalıkta yüksek çıkabilmektedir.

Ayrıca kontrol et

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor? Stres Nedir?

Stres Beyninizi Nasıl Etkiliyor? sinirli, karamsar, bunalmış ve yalnız mı hissediyorsunuz? Dert etmeyin. Bu hepimizin …