Ana Sayfa / Genel Bilgiler / Mısra Nedir

Mısra Nedir

Mısra Nedir? Mısra Ne Demek?

Dize veya mısra, manzum yazıların ( şiir ) her bir satırına verilen isimdir. Genelde belli bir vezne (ölçü) göre düzenlenir; fakat ölçüsü olmak zorunda değildir. Bütün şiirler mısralar halinde düzenlenir. Bu yönüyle en küçük nazım birimidir denilebilir.Mısralar özelliklerine göre değişik adlar alırlar. Hiçbir manzumenin parçası olmayan mısralara azade mısra denir. Bir manzumenin içinde söyleniş bakımından, güçlü ve hoş olan mısra veya mısralara mısra-ı berceste denir.

Klasik şiirimizin en küçük birimi olan mısra, modern Türk şiirinde de temel birim olarak kabul edilir. En küçük anlamlı nazım birimi olan mısra, bir şiirin parçası olabileceği gibi, bağımsız bir bütün de olabilir. Yani tek mısralık şiirler de olabilir. Divan edebiyatında kendi içinde bir bütün oluşturan mısralara mısra-i azade (bağımsız mısra) adı verilir.

Ayrıca bir beyitin birbirinin anlamlarını tamamlayan ya da aralarındaki anlam bağı kesin olmayan mısralarına da aynı isim verilir. Yetkinliği, sağlam yapısı, özlü ve çarpıcı anlatımıyla dikkat çeken, her zaman kolayca anımsanabilen, dilden dile dolaşan mısralar “mısra-i berceste” ya da şah-mısra diye adlandırılır.

Mısra ölçülü, yani vezinli sözdür. Manzum yazıların bir satırına verilen addır. Manzum yazıların en küçük parçasıdır. Bütün şiirler mısralar halinde düzenlenir. Bu yönüyle en küçük nazım birimidir. Daha genel bir ifade ile mısra tam bir vezin ölçüsüne göre düzenlenmiş söz demektir.

Mısralar özelliklerine göre değişik adlar alırlar: Hiçbir manzumenin parçası olmayan mısralara “azade mısra” denir. Bir manzumenin içinde söyleniş bakımından güçlü ve hoş olan mısra veya mısralara “mısra-ı berceste” denir.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Özellikleri Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …