Milli Görüş Nedir

Milli Görüş Nedir

Milli Görüş bir milletin kendi inanç, tarih, kültür, gelenek ve adetlerini hayatın içine katmak, o milletin idaresinde esas unsur olmasında tercih edilmesi icab eden görüştür. Bir milletin gücünü, milletinin kendi dinamiklerine bağladığı zaman, hiçbir ülkenin uydusu olmaz, çünkü o milleti meydana getiren insanlar, köklerine bağlı ve haysiyetlerine ve de bağımsızlıklarına düşkün kaliteli bir insan topluluğudur. Buraya kadar ifade ettiğimiz ifadeler bu dünyada yaşamakta olan bütün devletler ve topluluklar içinde geçerlidir. Fakaaat! Bizim Milli Görüş, meselemize gelince iş başka bir manzara gösterir çünkü, bizim milletimiz dünyanın en şerefli milletidir

Bu şerefini de, manevi gücünü Medine-i Münevverede yatan zatın, tebliğ ettiği hakikatleri hayat düstûru olarak kabul ettiği andan itibaren yüceltmiştir. Milli Görüş kamil insan, olgun millet, ahlaklı ve merhametli cemiyet yetiştiren, önce ahlak ve maneviyat, peşinden de millet-devlet kaynaşması denen en mühim hususu öncelikli iş sayan, her şeyiyle kendi milletine yettiği gibi, dünyada muhtaç ve mazlumlara el uzatacak maddi ve manevî zenginliği kazanmayı esas olan bir görüştür.

Milli Görüş, Adem asin kainatı şereflendirdiği ilk andan itibaren doğmuş bir görüş, bir hayat sistemidir. Bu sistem, yalan bilmeyen, sadık. Kötülükten kaçan, doğruluğa koşan. Merhamet hisleriyle dolu, zalimlikten ve zalimden beri. Haksızlık karşısında susmayan, susan şeytan olmaktan şiddetle uzak olan insanların kabul edip temsil edecekleri bir görüştür

Ben merkezli olmayıp, insaniyet merkezli olması hasebiyle evvela ülke insanının, yetmiş milyonun var olan kardeşliğini tahkim edip pekiştirecek, daha sonra insanlık aleminin kardeşliğini temin ve bilhassa emperyalistlerin inim inim inlettiği mazlum millet ve topluluklarının maruz kaldığı zulümlere itiraz edip, o insanların yaralarına merhem olmayı yaradılmışı Yaradandan ötürü seviniz deyişi üzerine vazife bilen görüşdür.

Milli Görüş fonksiyonunun ilkini, 1071 senesinde kendisinden iki misli kalabalık Bizans ordusunun karşısına çıkıp, kılıcını kuşanan, kefenini boynuna asan Allah yolunda cihad-ı ekberi yapmayı vazifeyi şart kabul eden ve sonunda bizlere Anadoluyu bir daha hiç terketmemek üzere vatan yapan Sultan Alparslan Hazretlerinin kalbinde yatan görüşle sergilemiş ve biz, büyük milletimiz bin yıldır bu topraklar üzerinde nesilden nesile şair Yahya Kemal Beyatlı merhumun inşa ettiği mısrada olduğu gibi, Bir meşaledir devredilir elden eleyi yaşamaktayız ve inşaallah Milli Görüşe uyduğumuz nisbette de daha hür, daha müreffeh ve adil bir nizam içinde kıyamete kadar vatan sathında yaşamaya devam edeceğiz

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …