Ana Sayfa / Genel Bilgiler / Metal Nedir

Metal Nedir

Metal Nedir

Metal Ne Demek? Metal Nedir Kısaca? Metal Ne Demektir? Metal Hakkında Bilgi?

Metal, Yüksek elektrik ve ısı iletkenliği, kendine özgü parlaklığı olan, şekillendirmeye yatkın, katyon oluşturma eğilimi yüksek, oksijenle birleşerek çoğunlukla bazik oksitler veren elementler metaller, kendi aralarında soy metaller altın, gümüş, platin gibi ve soy olmayan metaller demir, çinko, aliminyum gibi şeklinde sınıflandırılabilir. Yarı metaller, iyi metal özelliği göstermez. Bu elementler hem metal, hem de ametal özelliği gösterir. Silisyum, bor, antimun, arsenik gibi elementler yarı metaldir.

Doğada ametaller daha çok bulunsa da periyodik tablodaki elementlerin çoğu metaldir Özellikleri metallerin büyük çoğunluğu normal koşullarda katı halde bulunur ancak cıva sıvıdır Bütün metaller parlaktır metalik parlaklık ışığı yansıtırlar Metaller sert ve yumuşak olabilir. Sert olan metal yumuşak olanı çizer Metaller, tel, levha ve toz haline gelebilir. Metaller esnektir; eğilip bükülebilir.

Elektrik ve ısıyı iletir Soy metaller (altın, platin gibi) dışında diğer metaller havada paslanır Metaller birbirleriyle bileşik yapmaz. Ancak birbiri içinde eritilerek karıştırılabilirler ve alaşım oluştururlar.

iki veya daha çok metal birbiriyle molekül oluşturmaz moleküllerin öz kütleleri büyük, erime noktaları yüksektir. Örneğin, demir 1535°C’de erir. Yoğunluğu 7,8 g/cm3’tür. Metaller, daima elektron vererek (+) yüklü iyon (katyon) olmak ister.Çünkü son yörüngelerinde 1,2,3 elektron barındırabilirler Metallerin çoğuna (Na, Mg, Fe, Zn gibi) asitler etki eder. Bunun sonucunda tuz oluşur ve hidrojen gazı açığa çıkar

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Özellikleri Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …