Lapinagiller Nedir

Lapinagiller Nedir

Omurgalı hayvanlardan balıklar sınıfının, kemikli balıklar takımının dikenliyüzgeçliler alt takımına giren bir familyası. Bu familyaya giren balıklara daha çok tropikal denizlerin sıcak sularında rastlanır. Mercan kayalıklarının etrafında yaşarlar ve kıyı bölgelerde kalabalık sürüler halinde dolaşırlar. Bu familyaya giren balıkların yüzgeçleri dikenlidir ve karın yüzgeçleri oldukça öndedir. Çene dişleri güçlü ve iridir. Boğazlarında tabii bir değirmen yer alır. Birbirine kaynamış boğaz kemiklerinden, yutağın tepesinde ve dibinde olmak üzere besinleri öğütmeye

yarayan bir seri yarımküre şeklinde diş bulunur. Dudakları kalındır ve hava kesecikleri vardır. Lapinagiller ailesinin yaklaşık olarak 450 türünden çoğunun uzunluğu 30 cm’yi geçmez. Erkeklerle dişiler, renk ve şekil bakımından farklıdırlar, çiftleşme zamanında çok değişik ve canlı renklere sahib olurlar. Bu familyaya giren balıkların bazıları etçil, bazıları da otçuldur. Yumuşakçalar katı kabuklu canlılar ve sularda bulunan yosunlar bunların temel besin kaynaklarıdır. Bu familyaya giren balıkların bazıları

şunlardır: Ördek balığı, çurçurbalığı, günbalığı, lapina balığı, kikla, papağanbalığı.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …