Kuş Evleri Nedir

Kuş Evleri Nedir

Kuşların barınmaları için evlerin ön yüzlerine özel olarak yapılan yerler. kuşlar yüzyıllardır atalarımız tarafından sevilmekte, korunmakta ve beslenmelerine yardımcı olunmaktadır. Türk mimarisinde, bilhassa 16. yüzyıldan itibaren kuş evleri, kendini göstermiştir. serçe, saka, kırlangıç gibi korunmaya muhtaç küçük kuşlar için yapılan barınaklar, günümüzde hala muhafaza

edilmektedir. En güzel örneklerinin istanbul eserlerinde görüldüğü bu evler, Doğu Bayezid, tokat, Amasya, kayseri, niğde, Antakya, izmir, bolu, bursa, tekirdağ, kırklareli, edirne, Filibe, Tırnova gibi yerlerde de bulunmaktadır. Klasik devir Osmanlı mimarisi ile başlayan ve 19. yüzyıl sonlarına kadar rastlanan kuş evleri, Türk sanatkarlarının ince zevki, ustaca kompozisyonları ve kalplerindeki merhamet hissinin ortaya çıkması ile zamanla geliştirilerek ilgi çekici bir duruma getirilmiştir.

Kuş evleri genellikle, binaların en çok güneş alan, sert ve soğuk rüzgarları tutmayan cephelerinde, yüksekçe, emniyetli yerlere yapılmıştır. Bunlardan bazıları:istanbul’dakiler; Laleli’de Sultan ÜçüncüMustafa Türbesi, Üsküdar Cedide Valide Sultan camii, Balat’ta bir evde, Üsküdar Ayazma Camii, Çarşıkapı Kara Mustafa Paşa Medresesi, Amcazade Hüseyin Paşa Medresesi, Bayezid’de Seyyid

Hasan Paşa Medresesi, Veznecilerde Ragıb Paşa Mektebi, Ayasofya’da Sultan Birinci Mahmud Mektebi, Zeyrek’te Şebsefa Hatün Mekteb-i Fatih’te SultanBirinci Mahmüd Kütüphanesi, Büyükçekmece Sokullu MehmedPaşa Köprüsü, Tokat’ta Ulu cami, niğde Kığılı Camii, AmasyaSultanBayezid Camii, Hayrabolu Çorum Mustafa Efendi camii Antakya Ulu cami daha pekçok değişik bina ibadethane gibi yerlerde rastlanmaktadır.

Atalarımız, ince duygularının ve sanat zevklerinin nişanesi olarak sadece kuş evleri, kuş sarayları yapmakla kalmamış, leylek, kurt gibi evcil olmayan diğer hayvanlar için de vakıflar ve hastahaneler kurmuşlardır. Öyle ki, soğuk kış günlerinde kurtların aç kalmamaları için kar-tipi demeden ıssız dağ başlarında et dağıtmışlardır.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …