Kuş Cenneti Mili Parkı Nedir

Kuş Cenneti Mili Parkı Nedir

Balıkesir ilinin Bandırma ilçesinde Manyas Gölünün kuzey kıyısında, kuş topluluklarının korunması gayesiyle kurulmuş olan milli park. Parkın bulunduğu yere, “Kuş Cenneti” adını ilk olarak istanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji ve Hidrobiyoloji Enstitüsü Müdürü Curt Kosswig ile hanımı Leonore Kosswig verdiler. Eskisığırcı köyünün

batısındaki Söğüt korusunda kuşların toplanıp, yuvalanması sebebiyle verilen bu ad gün geçtikçe yayıldı. 1952 senesinde parkın, bulunduğu yere bir istasyon kuruldu ve istasyon bekçisine yöreyi koruma vazifesi verildi. 27 Temmuz 1957 de Milli Park olarak kurulan ve korumaya alınan Kuş Cennetinde kuşların sayısı giderek arttı. Kuzeyden gelip Manyas Gölüne dökülen Sığırcı Deresinin ikiye böldüğü ve Bandırma-Balıkesir karayolunun yaklaşık 2 km batısında bulunan Kuş Cenneti çok sayıda ziyaretçinin hücümuna uğradı. Kuşların ürkebileceği düşüncesiyle burada piknik yapmak yasaklandı. 1972 senesinde gözlem ve ilmi araştırma yapan Ornitologlar ile diğer ziyaretçilerin

faydalanması için 40 kişi alabilen 15 metre yüksekliğinde gözetleme kulesi yapıldı. 1975’e kadar yapılan gözlemlerde 239 kuş türünün bulunduğu tesbit edilen Kuş Cennetine, her yıl 2-3 milyon kuşun geldiği görüldü. 66 kuş türünün parkta kuluçkaya yattığı, 173 kuş türünün buraya uğradığı, 21 kuş türünün de bazı yıllar kuluçkaya yattığı tesbit edildi. 64 hektarlık bir alanı kaplayan ve alan bakımından Türkiyenin en küçük milli parkı olan Kuş Cennetine 15 Mart 1976 da Avrupa Konseyi tarafından A

Sınıfı diploma verildi. Bu diploma 1981 ve 1986 da iki defa yenilendi. Ancak son yıllarda çevredeki sanayi kuruluşlarının zehirli atıkları ile ekim alanlarındaki kullanılan çeşitli tarım ilaçları, akarsu ve yağışlarla göle ulaşarak suları hızlı bir biçimde zehirlemektedir. Manyas Gölünde tabii dengenin giderek bozulması, Kuş Cenneti Milli Parkında devamlı yaşayan veya buraya uğrayan bazı kuş türlerinin başka yerlere gittiği ve burada konaklamaktan vazgeçtiği görülmektedir.

Marmara bölgesinin ılıman iklimli bir yöresinde yer alan Kuş Cenneti Milli Parkı, pekçok kuşun göç yolu üzerindedir. Burası kuşlar için barınma, beslenme ve üreme yeri özelliğindedir. ilkbaharda suların yükselmesi, yırtıcı hayvanların Milli Parkta yuvalanan kuşlara ulaşmasını engellediğinden güvenli bir vasat hazırlamaktadır. Sık bitki örtüsü ise kuşlara barınma imkanı sağlar. Bunun yanısıra böcek, solucan, kurbağa ve balığın bol olması, kuşlara ve yumurtadan çıkan yavrulara zengin besin kaynağı sağlamaktadır.

Yaz ve sonbaharda göl sularının çekilmesi kıyıdaki köklerinin hava almasını sağlayarak ağaç hayatının sürekliliğine; ilkbaharda gölün yükselmesi de sularla kaplanan ağaç altlarında suda yaşayan kuşların yuvalanmasına imkan sağlar. Binlerce kuşun gübresiyle zenginleşen topraklar, yazın gür ve yüksek otlarla kaplanarak sayısız küçük canlının üreyip geliştiği vasatı meydana getirir. Sığ bir göl olan Manyas’ın Kuş Cenneti kesiminde çok zengin bir tabii bitki ve hayvan varlığı görülür. Göl suları devamlı bulanıktır.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …