Kromozom Nedir

Kromozom Nedir

Kromozom Açıklaması? Kromozom Nedir Araştırınız? Kromozom Hakkında? Kromozom ile ilgili Bilgiler? Kromozom Ne Anlama Geliyor? Kromozom Ne Demek? Kromozon Ne Demektir?

Kromozom Nedir, Hücrelerin çoğalması esnasında soyaçe­kim özelliklerinin yeni yavru hücrelere ta­şınmasında rol oynayan kromozomlar hüc­renin nukleusunda yani çekirdeğin içinde ve çift olarak bulunurlar. insanda 22 çifti somatik otozom, 1 çifti de cinsiyet kro­mozomu eşeysel olmak üzere 23 çift yani 46 kromozom vardır. Cinsiyet kromozomla­rı x ve Y ile adlandırılırlar. Erkekte xy kro­mozomları, kadında ise xx kromozomları bulunur. Kromozomlar deoksi ribo nukleik asit veya kısaca Dna dediğimiz molekül zincirlerinden ve histon denen proteinler­den oluşur. Kromozomlar, hücre durgunken görülmez, sadece hücre bölündüğü sırada özellikle metafaz safhasında görülür

Canlılarda kalıtım özelliklerini taşıyan ve adına gen denilen raktörler ise, kromozom, çiftlerinde karşılıklı alel olarak bulunur­lar. Bir özelliğin nesilden nesile aktarılma­sında görülen değişmeler yani varyasyon­lar alel genlerin bölünme sonucu aynı ve­ya değişik karakter taşımalarından mey­dana gelir

Eğer bir kromozomda herhangi bir kprakteri belirten gen çifti birbirinin ay­nı ise o hücreye homozigot, gen çifti bir-Dirinden farklı ise o hücreye heterozigor denir. insanlarda cinsiyetin belirlenmesi, bölün­me sonucu ancak ve sadece x kromozomu taşıyabilen ovum ile x veya y kromozomu taşıyabilecek olan spermin birleşmesine bağlıdır. Ovumu dölleyen sperm, x kromo­zomu, taşıyorsa bu Kromozom ovumdaki x kromozomu ile birleşince xx kromozom çiftini meydana getirecek ve çocuk kız ola­caktır. Aksi halde mayoz bölünme sonucu kendisinde Y kromozomu kalmış olan sperm ovumun x kromozomu ile döllene­cek ve sonuç olarak xy kromozomlarını taşıyan oğlan çocuğunu meydana getire­cektir.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …