Kromik Asit Nedir

Kromik Asit Nedir? Kromik Asit Nasıl Oluşur?

Kromik Asit Nedir? Anorganik bir asit. Hakiki kromik asid H2CrO4 olup, sadece krom trioksidin (CrO3) suda çözünmesiyle elde edilir. Kromid asidin anhidridi krom trioksit (CrO3) dir. Bu yüzden kromik asidi denilince akla CrO3 gelir. Burada krom (6+) değerliklidir. Kararlı olmayan bir bileşik olup, kendi kendine reaksiyona girerek di(bi) kromat asidi (H2Cr2O7) haline dönüşür. Kromik asit anhidridi (CrO3) kırmızı pembe kristal olup spesifik gravitesi 2,67 ile 2,82 g/cm3 arasındadır. 197°C’de erir ve erimeden sonra yavaş yavaş bozunur. Havadan nem çeker. su ve asetik asid, piridin ve eter gibi organik çözücülerde çok iyi çözünür. Ham CrO3 doymuş sülfat asidi ve doymuş sodyum bikromat karışımından çöktürülerek ayrılır. Bu çökelti kristallendirilerek veya eritilerek saflaştırılır.

Kromik Asit Nedir

Kromik asit, kuvvetli bir asit olup, aynı zamanda kuvvetli bir oksidasyon vasıtasıdır. bitki ve hayvan hücrelerini oldukça tahrip edicidir. Şayet indirgeme vasıtasıyla veya organik bileşikle temas ettirilirse ciddi bir patlama meydana gelebilir.

Kromik asit, kimya sanayiinde kromik asidin tuzu olan kromatların imalinde kullanılır. Kromik asidin çoğu krom kaplamada kullanmak için üretilir. Tıpta yakıcı olarak, oymacılık işlemlerinde, seramik sırı yapmakta, camları renklendirmede, metalleri temizlemede, mürekkep ve boya imalinde ve Kauçuk pigmenti olarak kullanılır.

Kromik asit, kuvvetli bir asit olup, aynı zamanda kuvvetli bir oksidasyon vâsıtasıdır. Bitki ve hayvan hücrelerini oldukça tahrip edicidir. Şâyet indirgeme vasıtasıyla veya organik bileşikle temas ettirilirse ciddî bir patlama meydana gelebilir.

Kromik Asidin Kullanım Alanları

  • Kromik asit, kimyâ sanâyiinde kromik asidin tuzu olan kromatların îmâlinde kullanılır.
  • Kromik asidin çoğu krom kaplamada kullanmak için üretilir.
  • Tıpta yakıcı olarak,
  • Oymacılık işlemlerinde,
  • Seramik sırı yapmakta,
  • Camları renklendirmede,
  • Metalleri temizlemede,
  • Mürekkep ve boya imâlinde
  • Kauçuk pigmenti olarak kullanılır.

Ayrıca kontrol et

Laue Nedir

Laue Nedir Alman fizikçisi. Işığın farklı dalga boylarının ayrılmasını (tayf) buldu. 1914’de Nobel fizik mükafatını …