Kollum Nedir

Kollum Nedir

Kadın cinsiyet organına rahim denir. Döl yatağının giriş ya da ağız kısmına kollum collum denir. Birleşme organı sa­yılan vajenin içinde bulunur Yaklaşık 5 cm. boyunda ve 2,5 cm. eninde, ortasında kanal deliği bulunan küçük bir silindir şeklinde olup vajinanın dip kıs­mında yerleşmiştir. Erkek tarafından bo­şalmayı takiben spermler, kollum, kanalı boyunca ilerleyerek rahim içine, oradan Fallop tüplerine tuba uterine gelir ve karşılaştığı yerde yumurtayı döller

Gebe­lik müddetince kollum kanalı, mikropların rahme girmesini önlemek amacıyla koyu kıvamdaki mukus tıkacı iîe sıkıca kapa­lıdır. Doğum başlarken bu tıkaç değişim gösterir ve doğumun başlama belirtisi ola­rak kanlı bir akıntı halini alır. Halk arasın­da bu olaya nişan bozulması adı verilir. Normalde bir kurşunkalem inceliğinde olan kollum, çocuğun geçebilmesi için doğum esnasında derece derece genişler ve ge­rilir. Açılma Dilatasyon olarak bilinen bu durum doğum sancıları eşliğinde seyre­der. Doğumdan sonra kollum hızla dara­lır ve eski boyutlarına döner.

Kollum, kadın vücudunun en önemli bö­lümlerinden biridir. Yaralanmasına erezyon iltihaplanmasına kolpit denir. Kollu­mun kanseri de sık görülen hastalıklar­dandır. Kadınların bu küçük ve önemli organı spekulum adı verilen, basit, küçük bir araç yardımıyla doktor tarafından ko­layca açık ve berrak bir şekilde görülerek incelenebilir. Böylece kollum kanserinin erkenden teşhis edilebilmesi mümkündür.

Kollumdaki salgı bezlerinin ınfeksiyonuna en sık doğumdan ve düşükten sonra rast­lanır. Akıntının artması ve özellikle cinsel temastan sonra, kan sızıntısı şeklinde be­lirti veren bu infeksiyonlar, lokal olarak’va-ginal krem ve fitiller veya genel antibiyo­tik uygulamaları ile tedavi edilirler. Bazen kollum ileri derecede ınfekte olur. O tak­dirde cerrahi tedavi veya koterızasyon uy­gulanır, Koterizasyon, infekte olmuş doku­nun, kimyasal maddeler veya elektrik akı­mı ile yakılması işlemidir

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …