Kitap Nedir

Kitap Nedir

Kitap Ne Demek? Kitap Nedir Kısaca? Kitap Hakkında? Kitap Ne Demektir? Kitap Nedir? Kitap Hakkında Kısaca?

kitap, bir kenarından birleştirilerek dışına kapak takılmış yani ciltlenmiş, kağıt, parşömen vb. malzemeden üretilmiş üzeri baskılı sayfaların toplamıdır Bir esere ya da eserin bir bölümüne de kitap dendiği olur. elektronik formatta yayınlanan kitaplara ise e-kitap yani eloktronik kitap denir. Kütüphanecilikte, dergi, bülten ya da gazete gibi süreli yayınlardan ayırdetmek için monograf olarak da adlandırılır

Kitabın yapısı ve unsurları Kitabın, türü ya da amacına bağlı olarak örn. ansiklopedi, sözlük, ders kitabı, vb. yapısı değişse de kitabın genel unsurları şunlardır.

Kitapların korunma ve bakımı 19. yüzyıldan itibaren, sanayi devriminin doğal sonucu olarak, selüloz esaslı endüstriyel kağıt üretimi yaygınlaştı. Bu tür kağıt, dokuma-lif esaslı kağıttan çok daha ucuz olduğu için her türden kitab genel okuyucuya büyük miktarlarda ve ucuz sunulmasını sağlamakla birlikte, asit içerdiği için zamanla bozulur. Dolayısıyla, ancak 1950lerde ortaya çıkan asitsiz acid-free ya da alkalin kağıda basılmamış kitaplar, yok olma tehlikesi altındadır ve asitten arındırma işlemi gereksinirler.

kitaplar tercihen fazla ışık, özellikle de doğrudan güneş ışığı almamalıdır. normalin üstünde ısı ve nem de kitaplara, zararlıdır.

Ayrıca kontrol et

Yakup Kadri Karaosmanoğlu Kiralık Konak Kitabın Özeti

Yakup Kadri Karaosmanoğlu Kiralık Konak Kitabın Özeti Kitabın konusu kitapta nesiller arasındaki çatışma yansıtılmıştır nesiller …