Kilo Nedir

Kilo Nedir

Kilo Nedir? Kilo Ne Demek? Kilo Nedir Kısaca? Kilo Ne Demektir? Kilo Hakkında Bilgi?

kilo Nedir, Kilo Günümüzde Kişilerin vücut ağırlıklarında normal veya ideal sa­yılan kiloları belirtmek üzere birçok ülkede çizelgeler hazırlanmıştır. Bu çizelgeler yaşa, boya ve ayrıca cinsi­yete, yani kadınlara ve erkeklere göre ayrı ayrı hazır­lanmıştır. Ne var ki, değişik ülkelerde hazırlanmış nor­mal veya ideal sayılan kilo çizelgeleri karşılaştırıldıkla­rında, kilo, sayılarında önemli olmamakla beraber, ayrı­calıklar dikkati çekmektedir. Bu da o ülkede yaşayan­ların yapı farklarından doğmaktadır. Zira, her ırkın kendine özgü bir iskelet yapısı ve boy uzunluğu var­dır

Ayrıca, iklimin, yaşama şeklinin ve geleneklerin, alman gıdaların da etkileri vardır, bu ayrıcalıklarda Hepimizin bildiği gibi, her ülke toplumunun kendine öz­gü ve alışılmış beslenme geleneği ve gıdaları mevcut­tur. Böylece de bazı ülkelerde uzun sayılan insanlar, di­ğer bir ülkede orta boylu veya kısa sayılırlar.

işte, bu nedenle, Amerika, çeşitli avrupa ve Uzak Doğu ülkelerinde, o ülkenin halkı için hazırlanmış ide­al kilo çizelgeleri arasında farklar görülmektedir. Bu­nunla beraber, bu sayı farkları birkaç kilodan fazla de­ğildir, örneğin, bir ülkenin ideal kilo çizelgesinde be­lirli bir boy ve yaşta olan kadının veya erkeğin kilosu 50 ise, diğer’ ülkelerin çizelgelerinde bu sayı 48,49 ve­ya 51,52′dir. Bu da gösteriyor ki, tüm dünya ülkelerin­de kabul edilmiş tek ağırlık çizelgesi yoktur.

Diğer taraftan, tüm dünya ülkelerinde kabul edil­miş bir husus vardır. O da, hangi ülkenin çizelgesi uy­gulanacak ise uygulansın, gösterilen küoı sayısından iki kilo fazlası veya iki kilo eksiği, normal kabul edilir. As­lında, bu bir iki kilo farkı, kendimizde, günlük yaşantı­mızda da fizyolojik olarak görmekteyiz.

Araştırmalar göstermiştir ki, aynı ülkede yaşayan kişiler arasında kalıtım (irsiyet yolu) ile geçen bir özel­lik vardır. O da, kemik ve vücudun iskelet yapısıdır. Bu nedenle, bazı ülkelerin kabul ettikleri kadın ve erkek çizelgelerinde ince Yapı, orta Yapı ve kaim yapı diye üç ayrı kilo sayısı verilmektedir aynı yaş ve aynı boy için Biz, ideal kilo olarak, Birleşik Amerika’da birçok hayat sigorta şirketlerinin kabul ettikleri ve uygula­makta oldukları, kadın ve erkek çizelgelerini uygun gö­rerek kitabımızın 11′inci bölümünde veriyoruz. Bu bo­lümde kadınlar için ayrı, erkekler için de ayrı olmak üzere iki çizelge yer almaktadır. Ancak, bu çizelgeler de boylar terlik ile, ağırlıklar ise gecelik giysileri ile ve­rilmiştir. Daha önce de belirttiğimiz bir hususu burada ha tırlatmakta yarar görmekteyiz. Doğru ve gerçek vücul ağırlığı, günün herhangi bir Saati yerine, sabahları tu­valete gittikten idrar ve dış kıyı dışarıya attıktan sonra ve kahvaltıdan önce elde edilen kilodur Ancakv alman veya yitirilen kiloların doğru ve sağlıklı olma­ları için, bazı hususlara dikkat gerekir. Şöyle ki

Her gün tartılmak yerine, haftada bir gün belirli bir gün sabahı tercih edilmelidir. Elde edi­len kilo sayısı tarihi ile bir yere yazılmalıdır.

Her hafta aynı terazide tartılmalı. Zira, tera­piler arasında daima bazı farklar yer almaktadır. Bu ise aldatıcı sonuçlar verir.

Tartı, terlikle veya terliksiz, çıplak veya gece giysisi ile olabilir. Ancak, her hafta tartılırken aynı prensibe bağlı olmalı. Giysi ile tartılacak olanlar, her zaman üzerlerinde aynı ağırlıkta giysiler bulundurma­dır

Kitabımızın 12′nci bölümünde yer alan çizel­gelere göre, kilonuzu karşılaştırmak isterseniz, bunların terlik ve gecelik giysileriyle olduklarını hatırlayınız ve ayrıca, çizelgelere göre 1-2 kilonun fazla veya eksik oluşunu normal kabul ediniz ve eyvah şişmanlamışım veya zayıflamışım diye heyecanlanmayınız.

Ayrıca kontrol et

Prolaktin Yüksekliği Nedenleri

Prolaktin Yüksekliği Nedenleri Prolaktin Yüksekliği Nedir:Bu hormonun fazla salgılanması kadınlarda adet düzensizliği, bebek söz konusu …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir