Kazım Karabekir Hayatı

Kazım Karabekir Hayatı

Kazım Karabekir Kimdir,Asker, Milli Mücadele kahramanlarından ve siyaset adamı. 1882 yılında istanbulda doğdu. ilköğrenimini değişik yerlerde tamamladı. Ortaokul ve liseyi Fatih Askeri Rüştiyesinde ve Kuleli Askeri Lisesinde okudu. Karabekir, Harp Okulunda Mustafa Kemal ile tanıştı. 1902 de Harp Okulunu, 1905 te Harp Akademisini bitirdi. 1909 da istanbulda patlak veren 31 Mart Olayını bastırmak üzere buraya gönderilen Hareket Ordusunda Mustafa Kemal ile birlikte Kazım Karabekirde vardı

Birinci Dünya Savaşı başlarında yarbaylığa yükselen Karabekir, savaş yılları boyunca iran sınırında, Halepte, Doğu Cephesinde, Çanakkalede bulundu. 1917 de atandığı Diyarbakırdaki 2. Kolordu komutanlığından sonra, Erzincan yakınındaki Kafkas Kolordusunun başına getirildi ve bu görevi sırasında Emenileri püskürterek Erzincan ve Erzurumu geri aldı. Sarıkamıştaki kolordu ile işbirliği yaparak Kars ve Gümrü kalelerinin alınmasında üstün başarı gösterdi. Bunun sonucu olarak da generalliğe yükseltildi.

Karabekirin hayatındaki önemli dönüm noktalarından biri Doğudaki görevine gidişiyle başlar. Asıl başlangıç tarihiyse Mustafa Kemalin Samsuna çıktıktan sonra, kendisiyle temasa geçmesidir. O günden başlayarak Karabekirin sınıf arkadaşı Mustafa Kemal ile tam bir işbirliği yapacak ve bu beraberlik Kurtuluş Savaşının sonuna kadar sürecektir.

Kazım Karabekir, Doğuda Milli Mücadeleyi sürdürürken Edirne milletvekili olarak birinci Büyük Millet Meclisi üyeleri arasına girdi ve böylelikle siyasi hayata atıldı. 1923 seçimlerinde de istanbuldan milletvekili seçildi. Aynı zamanda merkezi Ankarada olan 1. Ordunun komutanlığı görevini aldı. 1.dönem milletvekilliği sırasında pek faal olamayan Karabekir, 1923 ten sonra Parlamentoda sayıları oldukça azalan Mustafa Kemalin muhalifleri arasında yer aldı

Çok geçmeden de Rauf Orbay, Ali Fuat Cebesoy, Refet Bele, Cafer Tayyar Eğilmez Paşalarla birleşerek Terakkiperver Cumhuriyet Fırkasını kurdu 1924 ve bu partinin genel başkanlığını üzerine aldı. Partinin ömrü uzun olmadı ve 1926 da Mustafa Kemale karşı yapılan suikast girişiminden sonra kapatıldı. Kazım Karabekir 1948 yılında Ankarada öldü

Ayrıca kontrol et

Ayten Gökçer Hayatı

Ayten Gökçer Hayatı, Ayten Gökçer Kimdir?

Ayten Gökçer Hayatı 26 Ocak 1940 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Gerçek ismi Ayten Kaçmaz’dır. Çocukluğunu …