Katot ışınlı Tüp

Katot ışınlı Tüp

iki kutbu arasında bir gerilim uygulanmasiyle hasıl olan elektriki ve manyetik alanların kontrol edilmesi ile gözle görülebilir şekillerin meydana gelmesini sağlayan alet. Meselatelevizyon alıcılarında kullanılan tipleri, kamera tarafından gönderilen manzaranın aynıdır. Bazı durumlarda ise tüpte meydana gelen şeklin bir değer ifade etmesi için bir uzman tarafından yorumlanması gerekir. Mesela radarda, tıbbi cihazlarda, osiloskop uygulamalarında olduğu gibi. Katot ışınlı tüp üç ana bölümden meydana gelir.

1. Yüksek hızlı elektron hüzmesini meydana getiren elektron tüpü.

2. Bu hüzmeyi istenilen biçimde saptırmaya yarayan saptırma sistemi.

3. Elektron hüzmesinin çarptığı floresant ekran. Burada ekrana çarpan elektronlar gözle görülen ışık haline dönüşür. Bu işlem için ilk önce belli bir hızda elektron demeti elde etmek gerekir. O da şöyle sağlanır: Flaman (ısıtıcı) katodu ısıtarak elektron neşretmesi sağlanır. Katottan çıkan bu elektronlar, pozitif

potansiyeldeki hızlandırıcı iki gri arasında farklı potansiyellerden dolayı bulunan elektriki alanın tesiriyle itilerek hız kazandırılır. Katotla hızlandırıcı gri arasında bulunan kontrol grisi elektronların sayısını kontrol ederek ekrandaki parlaklığın şiddetini ayarlar. Hızla hareket eden elektron demeti yatay ve dikey saptırıcı levhaların tesiri ile ekranın istenilen noktasına düşürülür. Elektronun hızı çok fazla olduğundan (saniyede 300.000 km) ekranda sürekli bir şekil elde edilebilir. Televizyon tüplerinde saptırıcı levhalar yerine, dışardan saptırma bobinleri ile elektron demeti kontrol edilir.

Renksiz tüplerde ekrana sürülen madde sadece beyaz renk verir. Elektron düşmeyen nokta siyah gözükür. Bu tüplerde ekrandaki şekil ve resim milyonlarca noktacıktan meydana gelmiştir.

Renkli tüplerde ise üç ana renk (yeşil-mavi-kırmızı) ekrana yanyana sürülür. Üç ayrı elektron tabancası kendine ait renge elektron düşürerek renk karışımlarını meydana getirir.

Ayrıca kontrol et

Laue Nedir

Laue Nedir?

Laue Nedir? Alman fizikçisi. Işığın farklı dalga boylarının ayrılmasını (tayf) buldu. 1914’de Nobel fizik mükafatını …