Katma Değer Nedir

Katma Değer Nedir

Bir istihsal faaliyetinde, üretim faktörlerinin mahsülün değerine yaptıkları katkı. istihsal faaliyeti, ilk istihsalden başlayarak mal veya hizmetin müstehlike (tüketiciye) arzına kadar

uzanan bir ameliyedir. Bu zincirin her safhasındaki (ilk istihsal, imalat, toptan, perakende) mal veyahizmet, değerine; toprak, sermaye, emek ve müteşebbis olarak sayılan üretim faktörleri tarafından; rant, faiz, ücret ve kar namıyla ilavelerle aktarılır. Malın değeri, ilk safhada (eğer ara malı yoksa) tamamıyle katma değerdir.

Daha sonra, malın değeri içinde ara malı payı artar, eklenen değer düşer. Toptan ve perakende safhalarda, katma değer yalnızca kardan ibaret olabilir. Katma değer, malın satış değerinden malın içinde bulunan ara malı değerinin düşülmesiyle veya her faktör payını ayrı ayrı toplayarak bulunabilir.

Matrahı, mal ve hizmetlerin katma değeri olan vergiye, Katma Değer Vergisi denilmektedir. (Bkz. Katma Değer Vergisi)

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …