Karnaval Nedir

Karnaval Nedir

Karnaval Ne Demektir? Karnaval Nedir Kısaca? Karnaval Ne Demek? Karnaval Hakkında Bilgi?

Karnaval Ne Demek, Karnaval Hıristiyanların kendi inançlarına göre girdikleri büyük perhizlerden hemen önceki günlerde yaptıkları eğlenceler. Karnaval kelimesinin tarihi eski çağlara uzanır. Bilhassa eski Yunan ve Roma toplumlarında görülen karnaval insanların rühi boşluklarını doldurmak için toplu olarak yaptıkları bir eğlence çeşididir. Eski zamanlarda bazı topluluklar tarafından yapılan karnavallarda, maske takarak kötü ruhları kaçırmak düşüncesi ile hareket edilirdi. Bu maskelerin, takana çeşitli güçler kazandırdığına inanılır, mesela kutsal kabul edilen bir hayvanın kılığına girmekle geçici olarak o hayvanların güçlerinin kendilerine geçtikleri sanılırdı. Böylece maske takmak karnavalların belli başlı özelliklerinden birisi olmuştur. Bitiş günleri ve adları bölgelere göre değişir.

Hıristiyanlığın yayılması ile insanlar batıl inançlardan sıyrılmışlar, karnaval ismi altındaki bu iptidai, insani eğlencelerden vazgeçmişlerdi. Fakat Hıristiyanlığın kısa zamanda bozulması, hakikatlerin unutulması neticesinde bilhassa 18. yüzyılda maskeli balolar şeklinde topluma adet olarak tekrar girdi. Paris’te Opera’da verilen baloların rezalet halini alması üzerine yasak edildi, fakat asrın sonlarında tekrar serbest bırakıldı. Zamanla dini yortu öncesi başlayan bu karnavallar önemli bir halk eğlencesi

haline geldi. Fransa, italya, Almanya ve diğer Hıristiyan devletlerinde bugün dinden uzak bir eğlence ve adet olmuştur. Karnaval; Peru, Meksika ve Brezilya’da ise yerli geleneklerden de bazı özellikler alarak her sene milyonlarca insanın günlerce süren çılgınlıklarla dolu bir eğlencesi haline gelmiştir. Karnaval günlerinde her türlü rezaletlerin yapılması, alkol duvarlarının aşılması, yüzlerce insanın alkol komasından ölmesi, günümüzdeki karnavalların en belirgin özelliğidir. Karnavallar bu haliyle birer halk eğlencesi olmaktan çıkmış, toplum hayatını kötü yönde etkileyen birer çılgınlığa dönüşmüştür.

Günümüzde karnavalla Faşing arasında pek bir fark yoktur. Görkemli elbiseler, maskeli balolar, yergi oyunları, ahlak dışı aşırı davranışlar, karnaval ve faşingde de bugün aynen görülmektedir.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …