Karbonat Nedir

Karbonat Nedir

Karbonik asidin bazlarla birleşerek oluşturduğu tuzların genel adı. Organik kimyada, Karbonat bir Karbonik bazikin tuzudur Sodyum bikarbonat Genellikle sindirimi kolaylaştırmak için suya katılan kimyasal birleşim Amonyum Karbonat, Hamur kabartmada maya olarak kullanılan karbonik asidin amonyum Tuzu, nişadır kaymağı Baryum Karbonat Karbondioksidin, barit üzerine etkisiyle elde edilen beyaz bir katı Kalsiyum Karbonat En az % 38 kalsiyum içeren bir ürün Magnezyum Karbonat Magnezit ve özellikle kalsiyum ve Magnezyum karbonat Tuzu olan dolomit biçiminde madde MgCO3

Sodyum Bikarbonat Özellikle kabartma tozu olarak kullanılan madde, karbonat NaHCO3 Sodyum Karbonat Sabun yapımında, temizlik işlerinde kullanılan, güçlü bir Alkali Tuz Na2CO3.

Karbonat Nerelerde kullanılır Karbonat CO3– iyonunu oluşturan bileşiktir. inorganik Karbonatlar metal katyonları ile tepkimeye girerek, iyonik bileşikler oluştururlar. Endüstride Karbonatlı bileşiklerin çok geniş kullanım alanları vardır. Örneğin sodyum karbonat Na2CO3 Cam, sabun, deterjan, Kağıt ve sentetik ipek yapımında kullanılır. Ayrıca Karbonat, sert Suda bulunan kalsiyum ve magnezyum iyonlarıyla tepkimeye girerek çökelti oluşturur ve Suyun yumuşamasını sağlar. Sodyum karbonat pH dengeleyicisi olarak ta kullanılır.

CO3 iyonu, Hidrojen iyonlarıyla tepkime vererek çözeltinin asitliğini azaltır pH değerini artırır. Sodyum karbonat kimya endüstrisinde, başka birçok farklı sodyum bileşiği sentezlemek için kullanılır. Bunlar arasında sodyum bikarbonat ekmek sodası, sodyum silikat ve sodyum tripolifosfat deterjan yapımında, sodyum kromat ve sodyum dikromat krom kaplama işleminde, sodyum alüminat alüminyum saflaştırılmasında, sodyum siyanür elektrokaplamada, ve sodyum hidroksit kuvvetli baz olarak sentezlenir.

Kireçtaşı olarak bilinen kalsiyum karbonat, CaCO3 demirin saflaştırılmasında, çelik yapımında, tarımsal gübre yapımında ve çimento yapımında kullanılır. Potasyum karbonat ve lityum karbonat ve lityum karbonat, Cam üretiminde kullanılır. Li2CO3 ayrıca seramik üretiminde de kullanılır. Stronsiyum karbonat SrCO3, Televizyon ve bilgisayarlarda bulunan CRT tüplerinin yapımında kullanılır. Nikel karbonat NiCO3, elektro kaplamada ve seramik üretiminde kullanılır. Kobalt karbonat CoCO3, seramik yapımında ve rafine endüstrisinde katalizör olarak kullanılır.

Karbonatın Uygulanışı Soda, CO2 Basıncı altında iken eriyen bir sudur. Sodanın hoş tadı, 18′ asır kimyageri Joseph Priestley tarafından keşfedildi. Bir tuzdaki karbonat miktarını ölçmek için sulandırılmış Mineral Asit etkisi verecek kadar karbon dioksit Gazı vermek gerekir.

Çoğu yerde kullanılan tuz Sanayide de kullanılmaktadır. En yaygın Kalsit veya diğer adıyla kalsiyum karbonat, kireçtaşının bileşiminde çokça bulunmaktadır. Isıtma yöntemi sayesinde yapısında bulunan Karbondioksit alınarak kireçlenmesi önlenir

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …