karabük Tarihi

karabük Tarihi

ilkçağda karabük, Hititlerden başlamak üzere Frig, Helenistik krallıklar ve Roma döneminde geniş çaplı olarak yerleşmeye konu olmuştur. karabükün, hititler döneminde yerleşmeye konu olan ilçesi Eflanidir. hitit metinlerinde kentin en eski adının Haluna Yün olarak geçtiği bilinmektedir. Ovacıkın kışlaköyü, Frigler döneminde yerleşmeye konu olmuştur

Burada bulunan Hesem Değirmeninin kapısındaki yapı taşının Frigler dönemine ait olduğu sanılmaktadır. Helenistik krallıklar döneminde özellikle Eflani, yerleşmeye konu olmuştur. Helenistik krallıklardan Bitinler, Romanın Batı karadeniz Bölgesini Paflagonya ele geçirmesini önlemek için Eflanide üs oluşturulmuş ve bölgenin savunmasını buradan gerçekleştirmişlerdir M.Ö.70. Eflaninin tarihte bilinen ikinci adı Bitinya kralı Nikomedesin oğlu Phylomenesten dolayı, Phylomenes Yurdu olarak bilinmektedir

ilkçağın son Devleti olan Roma, M.Ö.1, yüzyılda Anadoluya girince önem verdiği yerlerden birisi de Batı karadeniz Bölgesi olmuş, bölgenin ormanları ve madenlerini emperyalist bir politika izleyerek kendi çıkarları doğrultusunda kullanmayı bilmiştir. Romanın bu amaçlarla karabük ili sınırları içinde kurduğu en önemli kentler Eskipazar sınırları arasında yer almaktadır. Bunlar, Hadriana polis ve kimistene adı ile anılan yerleşme alanlarıdır. Bunun yanısıra karabükte Bürnük köyü, Üçbaş köyü, Bulak köyü Ovacıkta Pürçükören köyü, Roma Dönemi kalıntıları ile adeta tarihi tanıklık yapmaktadırlar.

karabük Adının kaynağı karabük adını, üzerinde yaşadığı coğrafi ortamdan almıştır. kara ve Bük sözcükleri, kara çalılık yer anlamında, karabük adının oluşumuna kaynaklık yapmıştır. Bu topluluklarda yaşayan Türkmen toplulukları, karabük cemaati adını bu biçimde almışlardır. Türkiyede 14 yer ve mevki adının bugün karabük şeklinde geçmesi, cemaatlerin bu topraklardan diğer yerlere göç ettiği görüşünü kuvvetlendirmektedir.

karabükün kuruluşu karabük bir Cumhuriyet şehridir. Safranbolu ilçesinin bir köyü olan Öğlebelinin 13 hanelik mahallesi olan karabük, 1935 yılında Ankara- zonguldak demiryolunun açılmasıyla bugünkü istasyonun olduğu yere bir ad verilmesi gerektiğinde 13 hanelik karabük mahallesi istasyonu adı verilmiştir. Böylece Devlet Demir Yolları haritasında karabük adı geçmiştir. Yöre halkı tarafından kara taşlık, çorak,dağlık, Bük çalılık ve fundalık anlamında kullanılırdı, kara ve Bük sözcüklerinin birleşmesiyle karabük adı verilmiştir.

Bir başa kaynağa göre karabük bir Türkmen kolunun adı olup ülkemizin çeşitli ilçelerine bağlı yedi adet karabük adlı köy bulunmaktadır. Safranbolu ilçemizde de Türkmen boy ve aşiret topluluklarının adını taşıyan köyler bulunmaktadır.

1937 yılına kadar 13 hanelik bir mahalle iken 3 nisan 1937 yılında Demir-Çelik Fabrikalarının temelinin atılması dolayısıyla, karabük Türkiye ve dünyada duyulmuş oldu. Demir ve Çelik Fabrikalarının kuruluşu sürerken diğer taraftan karabük şehrinin temelleri de atılır. 1941 yılında Safranbolu ilçesine bağlı bucak, Demir-Çelik Fabrikalarının genişlemesiyle karabükün nüfusu da her geçen gün artar ve 1953 yılında ilçe ve 1995 yılında ise Türkiyenin 78. ili olmuştur. Cumhuriyetin ilanından sonra oluşan ilk şehir olduğu için karabük bir Cumhuriyet şehridir.

kent planının da fabrika ile birlikte çizildiği Cumhuriyetin ilk ve tek planlı sanayi kenti karabük, sosyal ve kültürel yönden de çağdaş bir kent konumundadır. karabük ülkemizin sanayileşmede ilk adımın atıldığı yer olmanın ötesinde, ilçeleriyle birlikte sahip olduğu tarihsel değerleri ve doğal güzellikleri ile tüm Türkiye ve Dünyada öne çıkmaktadır.

karabük, Türk Ulusunun tarihinde, sanayileşmeyi simgeleyen kent olmanın hakli gururunu taşımaktadır. Cumhuriyetin ilk yıllarında, Atatürkün sanayileşme yolunda aldığı karar üzerine, Türkiyenin ilk entegre demir- çelik tesisinin yeri için, maden kömürü havzasına ve sahile yakınlığı, demir yolu güzergahında bulunuşu ve stratejik uygunluğu nedeniyle karabük seçilmiştir.

Temeli atıldığında 3 Nisan 1937 tarihinden üç yıl gibi kısa bir süre içinde tesisler belli Periyodlarda işletmeye alınmış, ilk ürünlerini de 1940 tan sonra vermeye başlamıştır. karabükte, kurulan Demir, -Çelik Fabrikası çevrede özel sektörün de kurulmasını sağlamış ve birbiri ardına irili ufaklı haddehaneler dökümhaneler kurulmuştur

karabük Demir ve Çelik Fabrikaları, fabrika yapan fabrika olması özelliği ile,Türkiyedeki sanayi hareketinin öncüsü ve okulu olmuştur. karabük Demir – Çelik 5 Nisan 1994 te özelleştirme kapsamına alınmış 1995 te çalışanlar, karabük halkı, esnafı ve sanayicilerinden oluşan kardemir Şirketine devredilmiştir. ilk olarak modernizasyonlar ile teknolojisini yenileyen kardemir, yeni yatırımlar ile hedeflerini genişletmektedir

Ayrıca kontrol et

Melikşah Hayatı

Melikşah Hayatı, Melikşah Kimdir?

Melikşah Hayatı Sultan Alp Arslan’ın oğlu türk Selçuklu Hükümdarı Melikşah, 1055 yılında İsfahan’da doğmuş, 1092 …