Kalp Nedir

Kalp Nedir

Kalp Nedir Nedir, kalp, göğüs boşluğunda sağ ve sol Akciğerlerin ortasındadır. Ağırlığı yaklaşık 250 gram olan kalbin, içinde 200-300 mililitre kan bulunur. kalp çizgili bir kas tabakasından yapılmıştır ve bu kas tabakasının üzerinde kan damarları vardır. Asıl kalbi oluşturan kas tabakası kalp kası miyokard adını alır. Kas ta­bakasının kalınlığı kalbin her tarafında aynı değildir. Fazla ba­sınçlı bölgelerde karıncıklarda kalın, bazı bölgelerde ise ku­lakçıklarda incedir. Kalbin iç yüzeyi endokardit adını alan in­ce bir zarla kaplıdır ve bu zar kalp kasına yapışıktır. Kalp, kasının yeteri kadar kanlanmaması sonucu anjin dö puatrin an­gına pectoris adı verilen hastalık ortaya çıkar.

Kalp odaları Kalbin boyuna kesiti alınacak olursa, kalp boşluğunun dört göze ayrılmış olduğu görülür. Bu gözlerden yukardakilere kulakçık, alt taraftakilere ise Karıncık adı verilir.

Kalp kapak çığı, Kalp Kapakçıklar Kalbin sağ kulak çığı ile sağ karıncığı arasın­da üçlü kapakçık sigma kapakçığı, sol kulakçığı ile sol ka­rıncığı arasında ikili kapakçık vardır. Bu kapakçıklar, kanın kulakçıklardan karıncıklara geçişine izin verdikleri halde ka­rıncıklardan kulakçıklara geri geçmesini engelleyecek şekilde çalışırlar. Kapakçıklarda görülen hastalıklara kalp kapakçığı hastalıkları denir.

Kalp torbası Kalbin dış yüzeyinde, kalbi, koruyan zardan bir torba vardır perikard. Zardan torbayla kalp kası arasın­da çok az miktarda bir sıvı vardır ve bu sıvı kalbin hareketleri­ni kolaylaştırır. Kalp dış zarının iltihaplanması, perikardit has­talığını oluşturur.

Kalpte Görülen Hastalıklar Genellikle ikiye Ayrılırlar Dogmatik kalp bozuklukları Bu tür bozuklukların ne­deni fetüs ya da embriyonun gelişim döneminde yapıdaki bir gecikmeden ötürü oluşan hatalı yapı ve doğumdan sonra dola­şım sistemindeki bozukluklar olabilir. Bu bozukluklar da ken­di aralarında üç bölüme ayrılırlar a Kalbin sağ.

ve sol bö­lümlerindeki bozukluklar olarak doğmalık kalp kapakçık­ları darlığı stenoz ve akciğer atardamarında görülen dar­lık sayılabilir, b Kalbin sağ ve sol bölümleri arasında ya da aort ile akciğer atardamarı arasında doğmalık bir kısa devre bağlantısı vardır. kan, anormal bağlantı nedeniyle sol atarda­mar tarafından sağ toplardamar tarafına yönelik bir akım izler.

Bu kısa devre, kalbe yakın toplardamarlar arasında, kalbin ku­lakçıklarında ya da karıncıklar bölümünde olabilir. Kalbin bu doğmalık bozukluğu çoğunlukla sağ kalpte, ve dolayısıyla ak­ciğere giden duvarlarda fazla kan birikimine neden olur.

c Kalbin sol ve sağ bölümleri arasında kısa devre bağlantısı olan ve yarı yarıya karmaşık bir Yapı hatası olan doğmalık kalp bozukluklarında kanın akım yönü sağdan sola doğru olur. Sağ kalpteki kalbin sağ bölümü sağ toplardamar kanının, sol kalpteki, kalbin, sol bölümü atardamar kanına ve aort’a geçişi nedeniyle deri ve mukoza dokusu mavimsi bir renk alır. Genel­likle bu bozukluk halk arasında mavi hastalık olarak adlan­dırılır.

Sonradan oluşan kalp bozuklukları Kalp kapakçıkları­nın iyi görev yapamamasından ötürü kalp kapakçıkları hasta­lıkları, romatizmal hastalık nedeniyle kalp kasının yeteri ka­dar kanlanmamasından oluşan göğüs anjini anjin dö puatrin angina pectoris, Kalp iç zarının iltihabı endokardit, kalp kasının iltihaplanması miyokardit, kalp dış zarının iltihabı perikardit, kalp genişlemesi, kalp yetmezliği gibi hastalıklar son­radan oluşan kalp bozukluklarıdır.

Ayrıca kontrol et

Prolaktin Yüksekliği Nedenleri

Prolaktin Yüksekliği Nedenleri Prolaktin Yüksekliği Nedir:Bu hormonun fazla salgılanması kadınlarda adet düzensizliği, bebek söz konusu …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir