Ana Sayfa / Sağlık Bilgisi / Akciğer Nedir

Akciğer Nedir

Akciğer Nedir

Akciğer Ne Demektir? Akciğer Nedir? Akciğer Ne Demek? Akciğer Nedir Kısaca? Akciğer Hakkında Bilgi?

akciğer kanseri Üst lobdaki beyaz bölge kanserleşmiş dokuyu, siyahlaşmış kısımlarsa hastanın sigara kullandığını göstermektedir akciğer, kanseri, akciğer dokusunun malignant transformasyonu (habis -kötücül- değişime uğraması) ve yayılması (metastazı) nedeniyle oluşan kanser türüdür. Tüm kanser türleri arasında en ölümcül kanser türü olan akciğer kanserinden dünya çapında her yıl yaklaşık olarak üç milyon insan yaşamını yitirmektedir.

Tüm Kanserlerin %16’sı, tüm kanser ölümlerinin %28’i (erkeklerde %35, kadınlarda %19 akciğer kanseri nedeniyledir. Aslında tarihsel olarak çoğunlukla erkeklerde görülen bir kanser tipi olmasına rağmen, son yıllarda kadınlarda görülme sıklığının giderek artması, sigara içen kadınların oranındaki artışa bağlanmaktadır. Günümüzde, akciğer kanseri, A.B.D’de kadınlarda ölüme sebebiyet veren kanser türleri arasında en önde gelenidir ve göğüs (meme) kanseri, yumurtalık ve yumurtalık tüpü kanserleri toplamından daha yaygındır.

(ingilizce sayfa). Ancak A.B.D.’de sigara içiminin azalması ile akciğer kanseri sıklığı da azalmaya başlamıştır. Buna karşılık Türkiye’de sigara içimi arttığı için artmaya devam etmektedir. Yine de, hatırlatmakta fayda var ki, başka yönlerden sağlıklı olan ve hayatı boyunca sigara kullanmamış olan insanlar da akciğer kanserine yakalanabilmektedirler.Son araştırmaların ışığında, akciğer kanseri riskini artıran en önemli faktör kanserojen maddelerin uzun süre boyunca solunumundan kaynaklanmaktadır (sigara ve diğer tütün ürünlerini kullanmak ve Tütün dumanına maruz kalmak gibi).

Trakea, bronşlar, bronşioller gibi alt solunum yolları veya akciğer parankiminden gelişen tümörler için akciğer kanseri terimi kullanılır.Tedavisi kanserin hücre tipine, aşamasına (yayılma derecesi), ve hastanın genel performans durumuna bağlıdır Esas olarak “küçük hücreli” ve “küçük hücreli dışı” (küçük hücreli olmayan) akciğer kanseri olmak üzere iki gruba ayrılır. Küçük hücreli olmayan grubun değişik alt grupları bulunmakla birlikte, tedavi ve hastalığın seyri açısından bu alt gruplar arasında önemli farklılık bulunmamaktadır.

Küçük hücreli akciğer kanserinde esas tedavi yöntemi kemoterapi (ilaçla tedavi) ve bazı hastalarda radyoterapi (ışın) tedavisi iken, küçük hücreli olmayan tiplerde bunlara ek olarak uygun hastalarda, cerrahi tedavi (ameliyat) de yapılabilmektedir.

En sık 50-70 yaşlar (%5’i 40 yaş altında) arasında görülür. Asemptomatik yani belirtisiz olabilir Akciğer kanseri’nin nedenleri Akciğer kanserinin oluşumunda en çok aşağıdaki faktörlerin etkili olduğuna inanılmaktadır Tütün ürünleri (sigara v.b.) kullanımı (% 90’dan daha fazla) Pasif sigara içiciliği (sigara içilen ortamda bulunularak sigara dumanına maruziyet) de akciğer kanserine neden olmaktadır. Sigara ve diğer tütün ürünlerinin kullanım miktarı ve süresi arttıkça akciğer kanseri (ve başka kanserlerin) gelişme ihtimali artmakta, bırakıması durumunda da zamanla azalmaktadır.

Radon (nedenlerin % 15’i olarak gösterilmektedir.) Radondan korunmanın en etkili yolu ahşap evlerde yaşamaktır Asbest Asbest, elyaflı çatılar (atermit, eternit vs) dan akan suların sızabileceği yerlerden korununuz. Bazı belediyeler asbestli çimento kullanılarak imal edilmiş içme suyu boruları kullanabilmektedir.

 • Kronik intertisyel Pnömonitis
  Halojen eterler (klorometileter)
  Inorganik arsenik
  Radyoizotoplar
  Hava kirliliği
  Ağır metaller
  Krom
  Nikel
  Hardal gazı
  Vitamin A ve E eksikliği

Akciğer Görevi Nedir

Akciğer görevi; birçok omurgalıda vücudun solunum işlevini yerine getimektir. havadaki Oksijen’i alıp, kanda biriken Karbondioksiti atmak suretiyle solunum gerçekleştirilir ve akciğer görevi yerine getirilmiş olur. Akciğer görevi üzerinde çalışmadan önce, kısaca akciğerin ne olduğu, yapısı, solunum olayını gerçekleştirme şekli hakkında kısa bir iceleme yapalım

Akciğer Solunumu Nasıl Gerçekleşir

Solunum dediğimiz olay, vücutta dolaşan kanda biriken Karbondioksitin dışarı atılıp, yerine oksijen verilmesidir. Oksijence zengin olan kan hücreleri tekrar vücuda gönderilir, vücudu dolaştıktan sonra kan hücrelerine tekrar karbondioksit dolar. Bu kan hücreleri temizlenmek üzere tekrar Akciğerlere gelir. Bu döngü; hayat devam ettiği sürece durmadan işler.

Akciğer görevinin yerine getirilmesi kalple beraber olur. Vücutta kirlenmiş olan kan, toplardamarlar yardımıyla kalbe getirilir. Kalpten akciğere pompalanan bu kirli kan akciğerde alveol denen küçük hava keseciklerinde dışarıdan alınan oksijenle kanda bulunan Karbondioksit değişilir. Temizlenen kan tekrar kalbe gönderilir. Kalpten de atardamarlar aracılığıyla vücuda pompalanır. Akciğer-kalp- damarlar koordinasyonuyla olan bu döngü ömür boyunca devam eder ve akciğer görevi de yerine getirilmiş olur.

Ayrıca kontrol et

Prolaktin Yüksekliği Nedenleri

Prolaktin Yüksekliği Nedenleri Prolaktin Yüksekliği Nedir:Bu hormonun fazla salgılanması kadınlarda adet düzensizliği, bebek söz konusu …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir