Kalkopirit Nedir

Kalkopirit Nedir? Kalkopirit Ne Demek?

Kalkopirit Nedir? Bir bakır demir sülfür minerali, bakır elde edilen en önemli kaynaktır. Bileşimi CuFeS2 olup yoğunluğu 4,1-4,3 g/cm3 arasındadır. Daha ziyade sülfür damarlarında pirit ve galenle birlikte bulunur. Kristalleri gevrek, pirinç sarısı renkte ve metalik parlaklıkta olduğu için sahte altın diye de adlandırılır.Kalkopirit, pritten açık rengi ile ve biraz daha yumuşak olması ile ayırd edilebilir. Kalkopirit bıçak ağzı ile kolayca açılabildiği halde, prite bıçak tesir etmez. kalkopirit % 34,5 bakır, % 30,5 kükürt bileşimlidir. Eser miktarda altın, gümüş, selenyum ihtiva eder.

Kalkopirit Nedir? Kalkopirit Kimyasal Bileşimi

Kalkopirit Kimyasal BileşimiCuFeS2 Kristal Sistemi, Tetragonal Kristal Biçimi, Tetrahedral kristaller seklinde, genellikle masif İkizlenme, {112} ve {012} yüzeylerinde yaygın Sertlik, 3.5 – 4.0 Özgül Ağırlık, 4.35 – 4.40 Dilinim, {011} Renk ve Şeffaflık, Pirinç sarısı; opak Çizgi Rengi, Yeşilimsi, siyah Parlaklık, Metalik Ayırıcı Özellikleri, Rengi, çizgi rengi; yumuşaklığı ile pritten, sertliği ile altından ayrılır Bulunuşu, Birincil olarak mağmatik kayaçlarda ve hidrotermal damarlarda pirit, pirotin, kassiterit, sfalerit, galenit gibi cevher mineralleri ve kuvars, kalsit, dolomit gibi gang mineralleri ile birlikte bulunur.”Porfiri bakır” yataklarında oluşan önemli mineraldir.

Kalkopirit Özellikleri Nelerdir?

En önemli Cu cevheridir. %34,57 Cu, %30,54 Fe, %34,89 S içerir. Ayrıca her zaman, içinde Ni, Co, Au, Ag bulunur. Tetragonal sistemde kristallenir. Rengi yeşilimsi tona sahip sarı veya pirinç sarısıdır. Çizgi rengi yeşilimsi siyah, sertliği 3,5 – 4, yoğunluğu 4,1 – 4,3 olup, kırılgandır. Tamamen opak bir mineraldir. Metal parlaklığına sahip güzel dilinimi vardır. (111) yüzeyinde ikizlenme görülür. Çoğunlukla düzensiz taneler ve kompak yığınlar halinde bulunur. Böbreğimsi ya da üzüm salkımı şeklinde kolloidal sistemlerle oluşmuş yapısına da rastlanır. Oksidasyon dolayısıyla daha sarı hale gelme olağandır.

Sertliğinin düşük olması ile pirtten, ferromagnetizma özelliğinin olmaması nedeniyle protinden ve her ikisindende çok belirgin sarı rengiyle ayrılır. Küçük taneleri altına benzeyebilir ancak kalkopirit daha sert ve kırılgandır. altın cıva ile amalgam oluşturur.

Kalkopirit Nedir? Kalkopirit Hakkında Detaylı Bilgi?

Kalkopirit Hakkında Detaylı BilgiMetalik parlaklığa sahip , pirinç sarısı renginde , opak, hidrotermal damarlarda ve magmatik kayaçlarda pirit, galenit gibi cevher mineralleriyle ve kuvars, kalsit, dolomit gibi gang mineralleri ile birlikte bulunan bir mineraldir.Kimyasal formülü, CuFeS2 ‘dir.Porfiri bakır yataklarında oluşan önemli bir mineraldir.Coğrafi bakımdan en yaygın mineral olup hemen hemen her bakır cevher yatağında bulunur.Sertlik derecesi 3,5-4, özgül ağırlığı 4,2’dir.Kolay kırılır, çizgi rengi yeşilimsi siyahtır.

Birincil olarak magmatik kayaçlarda ve hidrotermal damarlarda pirit, protin,kassiterit,sfalerit, galenit gibi cevher mineralleri ve kuvars, kalsit,dolomit gibi gang mineralleri ile birlikte bulunur.Porfiri bakır yataklarında oluşan önemli bir mineraldir.Dünya bakır üretiminde kullanılan minerallerin yaklaşık yüzde 25’ini kalkopirit oluşturmaktadır.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …