Kalite Kontrol Nedir

Kalite Kontrol Nedir

Bir üretim yerinde çeşitli kesimlerin gösterdiği kaliteyi geliştirme, onu koruma ve iyileştirme, tüketicinin tam beğenisini kazanma ve ekonomik seviyede bir üretim yapma imkanlarının sağlanmasını amaçlayan çalışmaların tamamı. Ürünlerin çeşidi, özellikleri ve miktarları, alıcının istekleri, üretim araçları ve çalışan işçilerin durumları kalite kontrolünde çok tesirli olurlar. Her fabrika kendi üretiminin istenilen özelliklere uygun olup

olmadığının, yani kalitesinin tespit edilmesi için Kalite kontrol teşkilatını kurması çok faydalı olur. Böylece piyasaya kalitesiz mal sevki ve bunların kullanış yerlerine göre doğacak aksaklıkların önü alınmış olur. Devletçe yapılan sıkı kalite kontrolleri ile de vatandaşların kalitesiz, bozuk Mal almalarına mani olunmuş olunur.

Memleketimizde Türk Standartlar Enstitüsü piyasaya çıkarılan malları kontrol etmek ve kalitesiz malların piyasaya sürülmesine mani olmakla görevlidir.

Kalite kontrolünün faydaları
1. Ürünlerin kalitesi ıslah edilir, kullanışlılığı ve kullanma süresi arttırılır.
2. verim artışı sağlanır.

3. Maliyetlerde düşme sağlanır.
4. sanayinin üretim zamanlamasına uymasına, mal ve hizmetlerin daha iyi pazarlanabilmesine imkan sağlar. Kalite kontrolü artık çeşitli alternatifler arasında bir tercih değ il, her ülkenin ekonomik ve sosyal gelişmesi için vazgeçilmez bir unsur olmuştur.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …