Kadiriyye Nedir

Kadiriyye Nedir

islamiyette meşhur tarikatlardan biri. islam alimi ve tasavvuf büyüklerinden olan Abdülkadir Geylani hazretlerinin yoludur. islamiyette tarikat, Allahü tealanın sevgisine kavuşturan yol demek olup, insanların dinin emir ve yasaklarına kolaylıkla uymalarında yardımcıdır (Bkz. Tarikat). Ehl-i sünnet itikatına bağlı tarikatların en önemlilerinden olan bu tarikat, 12. asırda Abdülkadir-i

Geylani hazretlerinin ismine izafeten Kadiri ismini almıştır. Önce Hindistan Müslümanları, sonra da Türkler arasında çok yayılmıştır. Bu yol tasavvufta iki ana koldan “vilayet yolu” olarak isimlendirilen yoldur ve Peygamber efendimizden hazret-i Ali, sonra Hasan ve Hüseyin (radıyallahü anhüm) vasıtasıyla gelmektedir. “Nübüvvet yolu” ise bundan başkadır. Bunlardan sonra, sıra ile on iki imamın evladına verildi (Bkz. imam). Bütün evliyaya gelen feyzler bunlardan gelmeye devam etti. Abdülkadir Geylani kemale gelince bu vazife ona verildi. Ondan sonra kimseye verilmeyip, kıyamete kadar, vilayet yolundan yürüyen herkese, feyz, rüşd ve hidayet onun rühaniyetinden ve onun vasıtasıyla gelmektedir. Her asırda yetişen velilerin feyz kaynağı odur.

Kadiri tarikatında olanlar, Allahü tealanın ismini sesli olarak zikrederek olgunlaşırlar. Her yolun kendine has edep ve uygulaması icab eden usülleri olduğu gibi, Kadiriliğin de kendine göre usülleri vardır. Memleketimizde de yaygın olarak bilinen Kadiri tarikatı son yüzyılda ehil olmayanların eline geçtiğinden aslından çok uzaklaşmıştır.

Ayrıca kontrol et

Dövme Yaptırmak Günah Mı

Dövme Yaptırmak Günah Mı İnsanların vücutlarına iğneli bir makina donanımıyla yaptırdıkları, deri altına boya aktarma …