izcilik Nedir

izcilik Nedir

Her cins ve ırktan, çocuk ve gencin farklı gruplarda, toplu olarak gösterdikleri bir eğitim faaliyeti. izciliğin gayesi; bütün insanlığa, vatanına, çevresine, ailesine ve kendisine faydalı olacak, ahlaklı, çalışkan, bedeni kabiliyeti yüksek ve zor şartlara dayanıklı gençler ve çocuklar yetiştirmektir.Sekiz ile yirmi yaş arasında olanların katıldıkları bir faaliyettir. Gençlerin bu faaliyetleri devlet eliyle organize edilir ve yürütülür. Gençler senenin belli zamanlarında, belli yerlerde, bizzat araziye çıkarak bedeni zihni ve ahlaki seviyelerini yükseltmek maksadıyla kamplara katılırlar.

Sekiz-on bir, on iki-on beş, on altı-yirmi yaş grupları kendi aralarında tekrar gruplanırlar. Bu gruplara oymak denir. izcilerin kendilerine has ve bütün dünyada aynı olan üniformaları vardır. Erkek izcilerin üniformalarında zambak çiçeği, kız izcilerde ise dört yapraklı yonca olan armaları vardır. izci oymakları sekiz ile on kişiden meydana gelirler.

izcilerin de askerler, doktorlar ve hakimler gibi kendi yeminleri vardır. Bu antları sekiz on bir yaş grubu
ve yakın gruplar için ayrı ayrıdır. On iki-yirmi yaş grubu izcilerin yemini şöyledir:

“Allah’a, vatanıma karşı vazifemi yerine getireceğime, izci töresine uyacağıma, başkalarına her zaman yardımda bulunacağıma, kendimi bedence sağlam, fikirce uyanık ve ahlakça dürüst tutmak için elimden geleni yapacağıma şerefim üzerine and içerim.”

Sekiz on bir yaş grubu izcilerine “yavrukurt” da denir. Antları
şöyledir:

“Allah’a ve memleketime karşı görevlerimi en iyi şekilde yapacağıma, doğruluktan ayrılmayacağıma ve
izcilik kurallarına uyacağıma and içerim.”

izci andında geçen ve izci töresi denilen kavram, izcilerin uyması gereken kanunların hepsidir.

izcilerde bulunması gerekli vasıflar: izci sözünün eridir; şeref ve haysiyetini her şeyin üstünde tutar; yurduna milletine ailesine ve izci liderlerine sadıktır. Başkalarına yardımcı ve yararlı olur; herkesin arkadaşı ve bütün izcilerin kardeşidir; herkese karşı naziktir; bitki ve hayvanları sever ve korur; büyüklerin sözünü dinler, küçüklerini sever ve korur; her türlü şartlar içinde neşeli ve güler yüzlüdür; tutumludur; fikir, söz ve hareketlerinde açık ve dürüsttür.

1907 senesinde Beden Powel adlı bir ingiliz generali tarafından kurulmuştur. Kurduğu ilk teşkilata “Boy scouting” ismini vermiş ve bu teşkilat kısa sürede bütün dünyaya yayılmıştır.

Birinci Dünya Savaşından sonra bütün dünya ülkelerinde kolları bulunan geniş bir teşkilat haline gelmiştir. 1920 senesinde milletlerarası erkek izci teşkilatı kurulmuştur. Dünya erkek izcileri teşkilatı merkezi Cenevre’dedir. Milletlerarası kız izci teşkilatı merkezi ise Londra’dadır. Türkiye her iki teşkilatın da üyesidir.

Türkiye’de 1912 senesinde istanbul ve Edirne liselerinde başlayan izcilik çalışmaları, yine aynı yıl Galatasaray Lisesinde Ahmed Robenson tarafından kurulan ilk izcilik oymağı ile birlikte gelişme yoluna girmiştir. Aynı lisenin idarecileri tarafından Hollanda’dan getirilen Parfitt adlı bir ingiliz, Enver Paşa ile birlikte Birinci Dünya Savaşına kadar çeşitli okul ve kurslarda izcilik faaliyetlerini geliştirmeye çalıştılar. Birinci Dünya Harbi sırasında Türkiye’de bizim kendi oymaklarımız da savaşta hizmet görmüştür.

1929’da Cumhüriyetin ilanı törenine birçok şehirden izci oymaklarının çağrılması, çeşitli oymağın kurulmasına sebep oldu. 1935’te Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kurulan Beden Eğitimi ve izcilik Müdürlüğü Türkiye’deki bütün oymakların da çalışma ve idare birliğini temin etmiştir. Bütün bu ilerlemelere rağmen izcilik ancak 1947 senesinde Türkiye çapında yayılmaya başlamıştır. 1950 yılında erkek izcilerimiz, Dünya Erkek izciler Teşkilatına üye olmuş, bu tarihten sonra dünya çapındaki bütün

izcilik çalışmalarına katılmışlardır. 1955’te kurulan Türkiye izciler Birliği ise yurdumuzda bu alanda ilkokul dışı kuruluş olmuştur. 1970 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığının kurulması ile bakanlık bünyesinde kurulan izcilik Genel Müdürlüğü izcilik, işlerinde tek yetkili makam haline gelmiştir.

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Özellikleri Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …