itikaf Nedir

itikaf Nedir itikaf hakkında

Bir yerde bekleme, durma ve kendini orada hapsetme. Akıl baliğ veya temyiz kudretine sahip bir müslümanın beş vakit namaz kılınan bir mescitte ibadet niyetiyle bir süre durması anlamında bir fıkıh terimi.

itikaf, Kur’an ve sünnetle sabittir. Kur’an’da Ramazan ayının gecelerinden söz edilirken Camilerde itikafta iken de hanımlarınıza yaklaşmayın…” (el-Bakara, 2/ 187) buyurulur. Başka bir ayette itikaf ibadetinin daha önceki ümmetlerde de yapıldığına işaret edilir (bk. el-Bakara, 2/125). Hz. Peygamber’in özellikle Ramazan içinde ve Ramazanın son on gününde itikaf yaptığını bildiren çeşitli hadis-i şerifler vardır. Hz. aişe’nin şöyle dediği nakledilmiştir: “Resulullah (s.a.s) Ramazan’ın son on gününde itikaf yaparlardı. Bu durum vefat zamanına kadar bu şekilde devam etmiştir. Daha sonra Hz. Peygamber’in zevceleri itikafı sürdürmüşlerdir” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 67, 129 bk. Buhari, i’tikaf, 1-18 Ezan, 12, 135 Hayz 10 Müslim, i’tikaf, 1-6 Ebü Davud, Ramazan, 3 Savm, 77).

Ebu Hanife’ye göre içinde beş vakit namaz kılman her mescidde itikafta, bulunmak caizdir. Ebu Hanife ve imam Malik’e göre itikafın nafile olarak en azı bir gündür. Ebü Yusuf en az süreyi, bir günün yarıdan çoğu olarak belirlerken imam Muhammed itikaf için bir saati de yeterli bulur.

Mesciddeki itikaf erkeklere mahsustur. Kadınlar evde mescit edindikleri bir yerde itikafta bulunabilir (ez-Zebidi, Tecrid-i Sarih, Terc. Kamil Miras, Ankara 1984, VI, 323-326)

Ayrıca kontrol et

Dövme Yaptırmak Günah Mı

Dövme Yaptırmak Günah Mı İnsanların vücutlarına iğneli bir makina donanımıyla yaptırdıkları, deri altına boya aktarma …