ithalat Nedir

ithalat Nedir

ithalat yurtdışında üretilmiş malların, ülkedeki alıcılar tarafından satın alınmasıdır. Dışalım da denir. ihracatın karşıtıdır ve onunla birlikte bir ülkenin dış ticaret dengesini oluşturur. ithalat, özel ya da tüzel kişilerce, kamu iktisadi kuruluşları ya da devlet tarafından doğrudan yapılabilir

Herhangi bir malın yurt dışından gümrük sınırlarından geçerek yurda sokulması. Dış alım. ithalat işlemi, gümrük ve kambiyo rejimine göre malın bedeli ve varsa gümrük vergileri ödenmekle tamamlanır. Bir malın ithalinin tabi olduğu esaslar her yıl ilan edilen ithalat rejimine göre belirlenir. ithal edilebilecek mallar genelde iki kategoriye ayrılabilir: Serbestçe ithal edilebilecek mallar (libere); ithali izne bağlı (lisansa tabi) mallar. Liberasyon listesine dahil mallar, döviz bedelinin ödenmesine ilişkin akreditif açılması ile ithal edilir. ithali izne bağlı mallarda, ithal için ayrıca lisans ve döviz tahsis izni (permi) gereklidir.

ithalat, başlıca akreditifli (mal yola çıkmadan önce bedeli banka tarafından malı gönderenin bankasına havale edilir), vesaik mukabili (malın, sevkine ilişkin belgeler ithalatçının bankasına geldiğinde mal bedeli ödenir), mal mukabili (mal geldiğinde belgeyi çekerek bedelin ödenmesi) şeklinde yapılabilir. Ayrıca yurt dışında çalışan ve gelir elde edenlerin belirli şartlarla bedelin transferi

işlemine hacet kalmaksızın ithal eşyası getirebilmelerine bedelsiz ithalat denilmektedir. Nümuneler, reklam ve eşantiyon eşyası da bedelsiz ithalat kapsamındadır. ithalatta, malın ithal fiyatıCIFfiyattır. (Varış yerine kadarki sigorta ve navlun dahil, vapur veya trende teslim fiyatı.)

Ayrıca kontrol et

Transpalet Nedir

Transpalet Nedir? Transpalet Ne Demek?

Transpalet Nedir?  Araçların yapılış amaçları yük taşımak, ağır yükleri bir noktadan başka bir noktaya (yatay …